Oprichting REO Veiling

De REO Veiling werd tijdens de Tweede Wereldoorlog op 20 juli 1942 opgericht door een 25-tal stichters. Door de oorlogssituatie was het wachten tot 21 november 1943 op de eerste veildag. Het verhaal van de REO Veiling begon in een kleine loods van een aardappelhandelaar in de Sint-Amandsstraat in het stadscentrum van Roeselare.

Foto: Stichters van de REO Veiling

1942

Eerste veilingklok

De REO Veiling verhuisde enkele keren om het hoofd te bieden aan de stijgende tuinbouwproductie in West-Vlaanderen. De eerstvolgende halte was de Vaartkaai (1945) en daarna ging het naar de Kattenstraat (1948) eveneens te Roeselare. Daar werden op 18 februari 1952 voor de eerste keer groenten en fruit geveild met een mechanische veilingklok. De vroegere administratief directeur van de REO Veiling Maurice Declercq knutselde de veilingklok in elkaar met onder meer gerecupereerde auto-onderdelen.

1952

Verhuis naar Diksmuidsesteenweg

Wegens plaatsgebrek verhuisde de REO Veiling naar de Diksmuidsesteenweg. De officiële inhuldiging van het eerste REO veilingcomplex met twee loodsen vond er plaats op 20 februari 1955 in aanwezigheid van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen Pierre van Outryve d'Ydewalle.

1954

Uitbreiding REO Veiling

Groeiende aanvoer- en omzetcijfers vroegen naar een uitbreiding aan de Diksmuidsesteenweg. In 1965 werd een terrein van 6 ha grenzend aan de veilingsite van 2 ha aangekocht. Er werd een nieuw veilingcomplex gebouwd met 4 ha parkeerruimte. Op 3 november vond de officiële eerste steenlegging plaats. 

Foto: een beeld uit 1967 van de aanvoer op de uitgebreide veiling

1965

Blokvorming

In afwachting van het simultaan veilen introduceerde de REO Veiling in 1978 de blokvorming. Daarbij wordt hetzelfde product van verschillende telers, maar van gelijke kwaliteit en sortering in één blok geplaatst en verkocht. Voor de blokverkoop werd 'individueel' verkocht. Wat betekende dat de producten van elke REO producent apart werden geveild. De REO producent voerde daarbij één of meerdere staalkisten op een ijzeren stootkar voor de veilingklokken aan. Deze foto werd gemaakt in de verkoopzaal aan de Diksmuidsesteenweg.

1978

Eerste simultaan verkoop

Hoogspanning in de verkoopzaal van de REO Veiling voor de eerste simultaanverkoop op 5 februari 1983. Daarbij werd met de Centrale voor Glasgroenten (CVG) in Sint-Katelijne-Waver een groentekorf te koop aangeboden. De REO Veiling stelde haar veilingklokken steeds toegankelijk voor iedereen die beantwoordt aan de vereiste voorwaarden. Deze visie contrasteert met die van in Frankrijk en Nederland waar is geopteerd voor geaccrediteerde kopers. De Belgische veilingen legden dit corporatistisch model bewust naast zich neer om te vermijden dat grote afnemers de vrije markt zouden ondermijnen. Met haar liberale en open strategie zorgt de REO Veiling er bovendien voor dat het spel van vraag en aanbod volledig tot haar recht komt op de veilingklok.

1983

Nieuwe veiling

De Raad van Beheer van de REO Veiling besliste in 1987 om een nieuw en ruim veilingcomplex te bouwen op het huidige adres langs de Oostnieuwkerksesteenweg. De bouwwerken startten in mei 1989. Op donderdag 25 januari 1990, toen waren al vier dakgebinten van de neerzetloods gemonteerd, raasde een zeer zware storm over ons land met windsnelheden tot 155 km per uur. Het lawaai van de beukende windstoten in de ijzeren constructie van de in aanbouw zijnde neerzetloods was enorm. Maar de vier gemonteerde dakgebinten bleven overeind staan. Het nieuwe veilingcomplex werd op 1 april 1991 in gebruik genomen en in hetzelfde jaar op 24 mei officieel ingehuldigd.

1991

Verpakkingsafdeling

In de Diksmuidsesteenweg maakten de vroegere veilinggebouwen plaats voor de huidige verpakkingsafdeling van de REO Veiling. De REO Veiling verwierf in 2011 de aangrenzende site Vuylsteke. Na een grondige bodemsanering werd op het terrein van 3 ha een nieuwe kistenloods voor het binnen nemen, opzetten en openvouwen van eenmalige verpakkingen in 2015 in gebruik genomen. Op het dak van de nieuwbouw komt een demonstratie- en onderzoeksserre van 8.000 m². In de dakserre zal praktijkonderzoek gebeuren naar de grondloze teelt van bladgewassen en vruchtgroenten, innovatieve energiebesparende teeltsystemen, de duurzame toepassingsmogelijkheden van industriële restwarmte en efficiënt ruimtegebruik. De bouw van de dakserre, een investering van Inagro en de provincie West-Vlaanderen, start in 2018.

2015
TOP