Charter Duurzaam Ondernemen

De REO Veiling behaalde sinds 2010 telkens het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Sinds 2017 is dit charter naar een hoger niveau getild, van provinciaal naar Vlaams. Voortaan wordt het charter niet meer door de provincies uitgegeven, maar door Voka. Binnen deze gewijzigde context engageert de REO Veiling zich voor het nieuwe charter dat is geïnspireerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Nieuw hierbij is dat niet alle 17 doelstellingen dienen bereikt te worden in één werkjaar. Ondernemingen die achtereenvolgens drie jaar hebben deelgenomen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen en in de loop van die drie jaar in elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN een actie hebben gerealiseerd, ontvangen van CIFAL Flanders een bijkomend UNITAR-certificaat (United Nations Institute for Training and Research).

Klik hier voor het Unitar SDG Pioneer Award 2020.

TOP