Elektriciteitsverbruik

De REO Veiling garandeert een efficiënt energieverbruik d.m.v. doelgerichte investeringen. De REO Veiling heeft er voor gezorgd dat er een maximale hoeveelheid aan daglicht binnenkomt in de verschillende loodsen en kantoorgebouwen. Dit zorgt er voor dat er overdag weinig tot geen elektriciteit voor verlichting verbruikt wordt. Daarnaast schakelden we volledig over naar het gebruik van ledverlichting in de kantoren, de loodsen en straatverlichting rondom de gebouwen.

Zonne-energie

De REO Veiling speelt eveneens in op zonne-energie. Op de drie verpakkingsloodsen van de REO Veiling staat een indrukwekkend park van zonnepanelen. Zo wordt verloren dakruimte adequaat ingevuld om een maximale hoeveelheid aan zonne-energie mogelijk te maken. Deze opgewekte stroom zorgt voor 10% van het energiegebruik.

Daarnaast heeft de REO Veiling een warmtekrachtkoppelingsinstallatie die elektriciteit produceert en warmte levert voor de kistenwasinstallaties.

Zo kan de REO Veiling doorheen de jaren een sterke daling in elektriciteitsverbruik voorleggen.

TOP