Warmte

De REO Veiling wordt bijna volledig verwarmd op een milieuvriendelijke manier. De kantoorgebouwen en neerzetloods worden namelijk verwarmd met het warmtenet van MIROM. MIROM is een intercommunale die d.m.v. afvalverwerking warmte en stroom opwekt via een duurzame manier. Het warmtenet is een groener alternatief dan de individuele verwarmingsketels. Het principe is heel eenvoudig: één grote warmtecentrale, de verbrandingsoven van MIROM, brengt via ondergrondse warmwaterleidingen warmte tot bij de REO Veiling en andere organisaties waar warmte wordt afgegeven aan het systeem van het gebouw. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het opnieuw opgewarmd wordt.

Waarom participeert de REO Veiling aan dit warmtenet?

  • Minder uitstoot van het schadelijke CO2
  • Men vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas
  • Betere luchtkwaliteit
  • De REO Veiling draagt op deze manier bij aan een duurzame stad

Enkel de kistenwasserij wordt niet via het warmtenet verwarmd. Dit gebeurt via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op gas. 

TOP