Waterverbruik

De REO Veiling instrueert in de eerste plaats haar leden-producenten om zo duurzaam mogelijk om te springen met kostbare watervoorzieningen. Een efficiënt gebruik van watervoorzieningen in de landbouw is cruciaal voor het garanderen van een duurzame en kwaliteitsvolle teelt. Net als de leden-producenten geeft de REO Veiling ook aan haar personeelsleden mee om zo zuinig mogelijk om te springen met watervoorzieningen. Als er lekkages voorkomen bij kranen of leidingen wordt dit meteen gemeld aan de verantwoordelijke.

Waterbuffers

Ook op de veiling is efficiënt omgaan met water een must! De REO Veiling beschikt namelijk over ondergrondse waterbuffers die het regenwater opvangen. Zo kan dit water hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten, als reserves voor brandblusinstallaties, voor het onderhoud van de kantoren, loodsen en gebouwen, etc.

TOP