Vegaplan

Het Vegaplan is een nationale standaard voor de groente- en fruittelers zodat de kwaliteit voor de consument gewaarborgd blijft. Het Vegaplan geniet erkenning van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en de gewestelijke overheden. Het is een evolutief en flexibel systeem dat door haar eenvoud en haalbaarheid toegangkelijk is voor een groot aantal landbouwers. De telers met het Vegaplan certificaat ondergaan een 3-jaarlijkse controle. Om te mogen aanvoeren op de REO Veiling is iedere teler verplicht om het Vegaplan certificaat te behalen. Vegaplan

In het Vegaplan komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voedselveiligheid
  • Traceerbaarheid
  • Meldingsplicht
  • Markttoegang
  • Duurzaamheid
  • Geïntegreerde bestrijding (IPM)

Op internationaal vlak bestaat er een uitwisselbaarheid van de Vegaplan Standaard met 
QS (Qualität und Sicherheit) in Duitsland voor groenten, fruit en aardappelen met bestemming versmarkt. Hierdoor kunnen de Vegaplan gecertificeerde tuinbouwers zonder bijkomende audit hun producten als ‘QS-erkend’ op de Duitse markt commercialiseren. 

TOP