Landbouworganisaties en ketenpartners werken samen rond voorstellen voor een gedragen Mestactieplan

Een 20-tal organisaties uit de brede voedselketen werken actief samen rond concrete voorstellen rond een nieuw Mestactieplan (MAP 7). De deelnemende organisaties in deze samenwerking zijn: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, AVBS, Belgapom, vegebe, INGRO, VBT,Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel.

De vier landbouworganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Groene Kring en Jong ABS lieten eerder al weten dat zij niet wensen te onderhandelen over het niet-overlegde, onhaalbare voorstel van MAP 7, dat hen twee weken geleden bezorgd werd.Zij toonden zich wel bereid om in overleg te gaan met verschillende partijen om op basis daarvan constructief te werken aan haalbare oplossingen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder verbeteren.  Om die reden gingen de landbouworganisaties ook in op de uitnodiging van de VLM om op 8 november een eerste maal bijeen te komen om werkafspraken te maken met het oog op diepgaander inhoudelijk overleg om tot een gedragen MAP7 te komen. 

Breed partnerschap 

Gisteren vond op initiatief van de landbouworganisaties een overleg plaats met een zeer brede groep van partners uit de lokale voedselketen rond concrete voorstellen om tot een betere waterkwaliteit te komen. De groep van zo’n 20 organisaties, bestaande uit de landbouworganisaties plus talrijke organisaties uit de voedselketenoverlegde rond concrete voorstellen voor de aanpak van de waterkwaliteit. De deelnemende organisaties zijn: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Jong ABS, AVBS, Belgapom, vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, Febev, Fevia, Fedagrim, Fegra, Landbouwservice, BFA, CBB en Subel. 

Deze brede bereidheid en belangstelling van verschillende organisaties  doorheen de voedselketen om zich samen te buigen over de mogelijkheden om te komen tot een gedragen mestactieplan mag niet verbazen. Een gebrekkig nieuw Mestactieplan zou met zekerheid enorme gevolgen hebben op zowel de plantaardige als dierlijke productie, het inkomen van onze land- en tuinbouwers en de leefbaarheid van de ganse sector. Bovendien zal zo een ongebalanceerd plan een zeer zware impact hebben op de voedselproductie en op de verwerkende sector in Vlaanderen. 

Consensus 

De conclusie van dit eerste gezamenlijk overleg: er bestaat een consensus bij de voedselketenpartners voor samenwerking rond het Mestactieplan. De bovenstaande organisaties willen constructief meewerken aan verdere maatregelen die moeten leiden tot een Mestactieplan dat een breed draagvlak heeft binnen de sector en de Vlaamse voedselproductie verder verzekert, en dat moet leiden tot een betere waterkwaliteit. 

foto 1
TOP