Nieuwe samenwerking voor REO Veiling

In Poix-de-Picardie voorbij Amiens werd vandaag, donderdag 26 oktober, een intentieverklaring tot nauwe samenwerking ondertekend door de REO Veiling en L’association d’agriculteurs de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. De twee organisaties slaan de handen in elkaar om enerzijds de productie in de regio te bundelen binnen een lokale coöperatieve structuur. Anderzijds wordt de noodzakelijke commerciële slagkracht ontwikkeld zowel op de lokale markt als op de Europese markt door het product via de REO Veiling in de markt te zetten.

Tweede thuismarkt

In het eengemaakte Europa blijft de REO Veiling inzetten op Frankrijk als haar tweede thuismarkt. Dit grensoverschrijdende engagement in combinatie met investeringen in commerciële slagkracht en een permanente aanwezigheid op het terrein zorgen er vandaag voor dat de REO Veiling in Frankrijk meer en meer wordt ervaren als een marktpartij die lokale toegevoegde waarde creëert. Vanuit die optiek ondersteunt de REO Veiling de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied in nauwe samenwerking met de lokale overheid in Arques op slechts 75 km afstand van Roeselare, het thuisadres van de REO Veiling. De bouw van het eerste serrecomplex in de glastuinbouwzone van Arques zit in de laatste rechte lijn. In maart worden de eerste Noord-Franse tomaten door de REO Veiling in de markt gezet.
In het verder uitrollen van deze commerciële strategie zette de REO Veiling vandaag een belangrijke volgende stap met de ondertekening van een intentieverklaring tot samenwerking met L’association d’agriculteurs de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Deze groep van geëngageerde producenten teelt vandaag vooral akkerbouwproducten en wil die activiteit een nieuwe dynamiek geven via een reconversie naar de teelt van producten met een hogere toegevoegde waarde. Dit voornemen is onder meer ingegeven vanuit de groeiende marktvraag naar lokaal product. Daarnaast ontwikkelt Poix-de-Picardie zich meer en meer tot een belangrijke cluster voor de agrovoedings-industrie.

Het vrijwaren van de lokale identiteit was een absolute voorwaarde voor de REO Veiling om in dit verhaal te stappen. Anderzijds was het zich verankeren binnen een sterke Europese commerciële organisatie met kennis van het Europese en Franse marktgebeuren een belangrijke reden voor de producenten van L’association d’agriculteurs de la communauté de communes Somme Sud-Ouest om uiteindelijk te kiezen voor een samenwerking met de REO Veiling.


Ten slotte willen beide organisaties, in nauw overleg met de lokale overheden, inspelen op de nieuwe marktopportuniteiten die ontstaan in Poix-de-Picardie. De regio ontwikkelt zich immers in snel tempo tot één van de modernste voedingsclusters ideaal gelegen midden de driehoek Parijs-Le Havre-Calais.

Coöperatief model

“We zijn blij met deze samenwerking die volledig kadert in onze strategie. Het samenwerkingsverband is een verder uitrollen van onze actieve marktbenadering in Frankrijk, onze tweede thuismarkt. Daarnaast hebben we meer dan 20 jaar ervaring met het lokaal verankeren van productie binnen een coöperatieve structuur die gedragen wordt door lokale producenten. Het was uiteindelijk met een bezoek aan de afzetcoöperatie Afcowest te Poperinge dat we onze Franse collega’s konden overtuigen van de slagkracht van het dubbel coöperatief model dat we vanuit de REO Veiling voor ogen hadden.” stelt Paul Demyttenaere, directeur van de REO Veiling.
Ten slotte zorgt de synergie tussen beide partners voor opportuniteiten in beide richtingen. Een kennis- en producttransfer moet beide partijen meer slagkracht in de verse groentemarkt van morgen geven.

 

foto 1
TOP