Samenwerking

Naar analogie met de coöperatieve gedachte kijkt de REO Veiling uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe Vlaamse landbouwminister Hilde Crevits. De West-Vlaamse politica is trouwens geen onbekende voor onze veiling, en omgekeerd. Zo was de nieuwe landbouwminister op 3 september 2008 op werkbezoek in de REO Veiling (foto). Haar werkbezoek als toenmalig minister van Leefmilieu had te maken met de opmaak van een brownfieldconvenant voor de site Vuylsteke waar eind 2015 de huidige verpakkingsloods van de REO Veiling werd in gebruik genomen, na de sloping van de leegstaande Gieterij Vuylsteke en een doordachte bodemsanering van het terrein van 3,14 ha. Op het dak van de verpakkingsloods wordt vandaag ‘Agrotopia’ gebouwd: een demonstratie- en onderzoeksserrre van Inagro.
Het Brownfield-decreet dat in 2007 door het Vlaamse Parlement goedgekeurd werd, wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, te herontwikkelen. De betrokken partners kunnen daarbij een brownfieldconvenant sluiten met de Vlaamse regering, waardoor ze recht krijgen op een aantal faciliterende maatregelen.

De REO Veiling wenst minister Crevits en haar kabinet succes en voldoening bij de realisatie van de vooropgestelde doelen.

foto 1
foto 1
foto 1
TOP