Gratis bedrijfseconomische boekhouding voor REO-producenten met openluchtgroenten

 

Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid houdt gratis bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een 650-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Om representatief te blijven is het Departement Landbouw en Visserij op zoek naar extra land- en tuinbouwbedrijven die willen meewerken aan het LMN. In het bijzonder zoekt men hiervoor bedrijven met openluchtgroenten die gespecialiseerd zijn in prei, bloemkool, sluitkolen, asperges, courgettes, rabarber of groene selder voor de versmarkt.

 

Ben je een producent van één of meerdere van deze producten, dan kom je in aanmerking voor de gratis bedrijfseconomische boekhouding.

Om de economische boekhouding van je bedrijf te kunnen doorlichten heeft het LMN gegevens zoals aankoop- en verkoopfacturen, tewerkstelling, percelen, investeringen en leningen vanaf begin 2019 nodig. Deze gegevens worden - in alle anonimiteit – gebruikt bij de voorbereiding van het landbouwbeleid, bijvoorbeeld bij de opmaak van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een deel van de verzamelde gegevens van het LMN vloeit door naar het Europese boekhoudnet.

Bij het uittekenen van een nieuw beleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijke gevolgen voor individuele bedrijven. Daarvoor zijn gedetailleerde praktijkdata van cruciaal belang. Dezelfde gegevens worden door het Departement Landbouw en Visserij ook gebruikt om op regelmatige basis rapporten te publiceren met onafhankelijke informatie over de rentabiliteit van land- en tuinbouwsectoren. Dit geeft het beleid inzicht in de actuele situatie van de land- en tuinbouw.
Deze informatie is uiteraard ook erg interessant voor de land- en tuinbouwers zélf!

In ruil voor zijn/haar deelname krijgt de producent een gratis bedrijfseconomische boekhouding met kostprijsanalyses, toelichting en bespreking van de bedrijfsresultaten, een anonieme vergelijking van je resultaten met die van vergelijkbare bedrijven, etc. Bovendien voldoet de boekhouding voor VLIF-steun (Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Tot slot wordt steeds gewerkt met een vast contactpersoon bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit zorgt voor een vlotte communicatie.

Heb je interesse en wil je bijkomende informatie? Neem dan contact op met Koen Marvellie, Departement Landbouw en Visserij, via koen.marveillie@lv.vlaanderen.be of via +32 2 552 78 39. Meer informatie lees je ook op de website van het LMN via https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/gezocht-bedrijven-met-openluchtgroenten-en-gespecialiseerde-fokvarkensbedrijven

TOP