Aanbevolen Flandria-preirassen voor komend seizoen

West-Vlaanderen is een toonaangevende productieregio van prei voor de versmarkt. Om ons blijvend te onderscheiden op de Europese preimarkt en een optimale productkwaliteit te blijven garanderen, vroeg de REO Veiling vorig jaar samen met LAVA en BelOrta aan de drie Vlaamse proeftuincentra om onderzoek te doen naar de kwaliteit en houdbaarheid van verschillende preirassen. Op basis van het rassenonderzoek kan de REO Veiling net zoals in de voorgaande jaren haar preiproducenten correct advies geven en een aantal preirassen aanbevelen of ontraden om komend seizoen onder het kwaliteitslabel Flandria aan te voeren op onze veiling.

De proeftuinen kregen de specifieke opdracht om:

  • Gelijke variëteiten te onderzoeken
  • Gelijke momenten te planten en te oogsten
  • Gelijke criteria en beoordelingsschalen te gebruiken
  • Uitgebreide houdbaarheidsproeven aan te leggen conform de LAVA-houdbaarheidsproeven

Gedurende het voorbije seizoen werden in samenwerking tussen de drie Vlaamse proeftuinen en de twee LAVA-veilingen een aantal Knock-Out- of KO-criteria vastgelegd. Dit zijn criteria die uiterst belangrijk zijn in het kader van de kwaliteit en de houdbaarheid van Flandria-prei.
Om de seizoensinvloeden zoveel mogelijk uit te schakelen werd een preiras telkens vergeleken met de gemiddelde score van de andere preirassen en standaardvariëteiten. Deze KO-criteria kunnen variëren van oogstperiode. Voor zomer- en herfstprei is bijvoorbeeld de gevoeligheid voor trips belangrijker dan de vorstgevoeligheid die dan weer voor winterprei belangrijker is.

Daarom werd de onderstaande indeling van oogstperiodes vastgelegd:

  • Zeer vroege zomerteelt: oogst tot 30 juni
  • Zomerteelt: oogst vanaf 1 juli tot 31 augustus
  • Vroege herfstteelt: oogst vanaf 1 september tot 31 oktober
  • Late herfstteelt: oogst vanaf 1 november tot 31 december
  • Winterteelt: oogst vanaf 1 januari tot 15 april
  • Late winterteelt: oogst vanaf 15 april

Klik hier om de onderzoeksresultaten per oogstperiode te raadplegen van de uitgevoerde praktijkproeven met preirassen. Daarnaast geeft het onderzoek per oogstperiode ook de ziektegevoeligheid van de toegelaten Flandria-preirassen weer.


TOP