Woord van de voorzitter

Beste lezer

Niettegenstaande het nog maar half februari is, geven de voorbije dagen een echt lentegevoel. Ondanks de koude nachten met lichte nachtvorst schudt het open en zonnige weer stilaan het laatste wintergevoel weg. De natuur herleeft en bij de meeste teelten onder glas hadden we in de voorbije weken de eerste primeurverkopen. Dit echter in het volle besef dat voor de meeste van deze teelten jaarrond productie stilaan regel wordt.

Van 6 tot 8 februari had traditiegetrouw de vakbeurs Fruit Logistica plaats in Berlijn. Dit jaarlijkse voorjaarstreffen voor de internationale groente- en fruitwereld blijft enerzijds overweldigend, maar anderzijds dwingt het telkens weer tot enige bescheidenheid en het nodige realisme. De REO Veiling was samen met haar exporteurs aanwezig op de groepsstand van VLAM. Dit was voor de commerciële afdeling van onze veiling de perfecte uitvalsbasis tijdens de drie beursdagen en gaf de noodzakelijke steun aan de exportbedrijven bij hun commerciële contacten.
Wij blijven er als groentecoöperatie van overtuigd dat een gezonde wisselwerking tussen enerzijds de specifieke marktkennis van de exporthandel en anderzijds de vertaling van deze info naar de teelttechniek ter ondersteuning van onze producenten de beste garantie is voor de totale tuinbouwsector. Vanuit de REO Veiling blijven we investeren in het verzamelen van productkennis met als doel het realiseren van toegevoegde waarde door onze producenten op hun producten. Het inzetten op hoogwaardige teelttechniek en het vertalen van de juiste marktvragen naar teeltopportuniteiten voor onze producenten blijft een kerntaak van de moderne onderneming die de REO Veiling moet zijn.

Tijdens de voorbije maanden werd, samen met de werkgroep vruchtgroenten, intensief nagedacht over de wisselwerking tussen onze coöperatie en haar producenten, en dit in een snel evoluerende groente- en fruitmarkt. Het optimaliseren van de digitale informatiestromen tussen producent en coöperatie, maar ook tussen coöperatie en markt, vormen een prioriteit in een efficiënte en toekomstgerichte werking. Als REO Veiling nemen we de uitdaging op om versneld in te zetten op “in the cloud”-technologie. Samen met onze collega’s binnen LAVA werden de collectieve noden inzake digitale transformatie gedefinieerd en in twee deelprojecten vastgelegd. Het betreft enerzijds een teeltondersteunend registratiesysteem en anderzijds wordt samen met Aucxis, onze klokkenbouwer, gewerkt aan een ‘in the cloud”-verkoopplatform dat naast onze traditionele klok ook ruimte biedt als multifunctioneel online verkoopplatform.

Zoals je ziet, blijft onze veiling in volle beweging. Vandaar ook het belang van het voorjaarsevent op zondag 3 maart. Als actieve producent hebt u gedurende de voorbije dagen reeds een uitnodiging in je brievenbus ontvangen en we stellen vast dat naar REO-traditie de inschrijvingen bijzonder vlot binnenkomen. Ik kijk samen met mijn collega-bestuurders ernaar uit om jullie samen te mogen verwelkomen op het voorjaarsevent.

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter

TOP