REO-kistenwasserij klaar voor de toekomst

Twintig jaar geleden vernieuwde de REO Veiling haar kistenwasserij met een machine die groene en blauwe klapkisten kon wassen. De installatie van die nieuwe machine was nodig om een antwoord te bieden op de verhoogde vraag naar klapkisten van retailers en distributeurs vanwege het logistieke voordeel. De klapkisten bestaan in verschillende formaten afhankelijk van de producten die in de kisten worden verpakt en verkocht. Het wassen diende soort per soort te gebeuren om omstelverliezen te vermijden (bij voorkeur 1 soort kisten per shift van 8 uur). Voor de REO Veiling was dit tijdrovend omdat de kisten per soort gestockeerd moesten worden tot er voldoende stock was om alle kisten in één beweging te kunnen wassen. Aan de retailers en distributeurs werd uitdrukkelijk gevraagd de klapkisten per soort op een pallet binnen te brengen.

Deze tijdrovende activiteiten zijn nu niet meer nodig. Immers, de REO Veiling veranderde vorig jaar in verschillende fasen haar kistenwasserij om klapkisten ongesorteerd te kunnen wassen. Voortaan dienen de klapkisten enkel nog per kleur gesorteerd te worden en niet meer per soort. De verschillende soorten klapkisten kunnen dus door elkaar verwerkt worden in de wasinstallatie. Dit zorgt ervoor dat we efficiënter kunnen werken aangezien de klapkisten in 2 i.p.v. 15 groepen gesorteerd worden. De starre EPS-kisten moeten echter wel nog per soort gesorteerd worden.

Om de transitie naar ongesorteerd wassen van klapkisten mogelijk te maken, werd in twee fasen gewerkt. Voor de zomer werd alles aangepast t.e.m. de wasser zelf. Er werd een ontstapelmachine geïnstalleerd in combinatie met een machine die kisten openvouwt. Beide machines zijn voorzien van herkenningsmechanismen zodat ze verschillende soorten klapkisten ongesorteerd kunnen verwerken. Voor de groene klapkisten gaat dit tot 3.000 klapkisten per uur.

Eind november werd het tweede gedeelte van de kistenwasserij aangepast. Omdat er behoorlijk wat machines bijgekomen zijn, moest de kistenwasserij aanzienlijk uitgebreid worden in onze verpakkingsloods. Na de wasinstallatie werd een nieuwe machine geïnstalleerd die de klapkisten opnieuw dichtvouwt. Ook deze machine kan verschillende soorten klapkisten simultaan verwerken.

Verder werden er bij de uitbreiding van de kistenwasserij een sorteermachine, een droger, een stapelmachine en een foliewikkelaar geïnstalleerd. Wanneer de kisten zijn dichtgevouwen, worden ze via transportbanden tot bij de sorteermachine gebracht. Deze installatie herkent de verschillende soorten kisten en stapelt ze per soort. De gesorteerde stapels worden achteraf gedroogd waarna ze worden gestapeld op een pallet. Nadat de palletten in folie zijn gewikkeld, worden ze automatisch van een barcodelabel voorzien waarop de soort en het tijdstip van het wassen staat.

De stapelmachine kan 8 stapels van dezelfde soort kisten bufferen. Zo zorgt men ervoor dat steeds twee volle palletten van dezelfde soort kisten na elkaar uit de machine komen. Zo hoeft de heftruckchauffeur de palletten niet te hernemen om soort bij soort te gaan plaatsen, wat opnieuw een logistiek voordeel met zich meebrengt.

Het ongesorteerd verwerken van verschillende soorten klapkisten stelt de REO Veiling in staat om haar partnership met Euro Pool System (EPS) verder te versterken. Sinds nieuwjaar draait de vernieuwde waslijn voor klapkisten op volle toeren. Zestien medewerkersploegen worden wekelijks door de REO Veiling ingezet om de toestroom van klapkisten vlot en accuraat te verwerken.

TOP