REO Veiling garandeert voedselveiligheid

In functie van een optimale klantentevredenheid streeft de REO Veiling ernaar haar uitgebreid dienstenaanbod en operationele werking voortdurend te verbeteren door haar flexibele bedrijfsprocessen te versterken. De REO Veiling garandeert dit aan haar kopers met verschillende kwaliteitscertificaten. Om haar certificaten te behalen wordt de REO Veiling regelmatig geaudit door externe en onafhankelijke controle-instellingen. Eind februari/begin maart hadden externe audits plaats op de REO Veiling voor de kwaliteitscertificaten IFS Logistics, QS (Qualität und Sicherheit) en ISO 22000. Elk certificaat focust zich op andere aspecten binnen de bedrijfsvoering van de REO Veiling.

Het IFS-certificaat wordt jaarlijks verlengd. IFS Logistics evalueert de logistieke activiteiten van de REO Veiling om zo de voedselveiligheid van haar producten te kunnen garanderen. Om het certificaat te behalen moet de REO Veiling een gedocumenteerd en efficiënt HACCP (of voluit Hazard Analysis and Critical Control Points ) en kwaliteitsmanagementsysteem voorleggen. Daarnaast stelt IFS bijkomende voorwaarden naar verantwoordelijkheid op vlak van het management, hygiëne van het personeel, metingen en analyses.

Het QS-certificaat werd om de twee jaar verlengd. Het QS- of Qualität und Sicherheit-certificaat op verse producten garandeert onze Duitse kopers dat in alle stadia van het productieproces en bij het in de handel brengen van het product voldaan is aan de eisen van het QS-schema. Het maakt cross-stage kwaliteitsborging zichtbaar en vormt zo de basis voor weloverwogen aankoopbeslissingen. Voor de export naar ons buurland Duitsland is dit QS-certificaat cruciaal.

ISO 22000 stelt normen voorop voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem zodat de REO Veiling kan aantonen dat ze in staat is om gevaren voor de voedselveiligheid te beheersen, om zo te verzekeren dat haar groenten en fruit veilig zijn op het moment van consumptie. Daarvoor stelt ISO 22000 dat de REO Veiling een up-to-date kwaliteitsmanagementsysteem implementeert dat er op toegespitst is om producten te voorzien die veilig zijn voor de consument en in overeenstemming zijn met voedselveiligheidsregelgeving. Daarnaast moet onze veiling op efficiënte manier communiceren over de betreffende voedselveiligheidszaken naar onze producenten, kopers en de consumenten.

De externe audit werd met een positief resultaat afgesloten. We danken iedereen voor zijn/haar inzet en medewerking.

U kunt alle certificaten van de REO Veiling en haar producenten raadplegen via het tabblad 'Kwaliteitsbeleid'.

TOP