Verschuivingen in afdeling productie

Rik Decadt - Directeur productie

In de voorbije tien jaar kende het assortiment groenten van onze veiling een belangrijke verandering. Tien jaar terug was serresla de belangrijkste teelt van de REO Veiling en meteen ons paradepaardje als het over glastuinbouw ging. De uitbreiding van de komkommer- en tomatenteelt in de voorbije jaren betekende dat de REO Veiling evolueerde naar een coöperatie waar vruchtgroenten onder glas de belangrijkste teeltgroep zijn.

Gedurende het voorbije jaar hadden we een uitgebreide denkoefening met de substraattelers van onze veiling. Het inzetten op doorgedreven teelttechnische kennis, zoals we dat trouwens in het verleden hebben gedaan bij de bladgewassen, vormt de eerste krachtlijn bij het uittekenen van een toekomstgerichte commerciële aanpak. Het inzetten op nieuwe technologie bij het uitwisselen van informatie tussen de producent en de REO Veiling vormt een tweede belangrijke as.

Deze vernieuwde aanpak vroeg naar een belangrijke aanpassing van het takenpakket van onze directeur productie, Rik Decadt. Rik kreeg de heel specifieke taak om de REO Veiling als een referentie vruchtgroenteveiling op de kaart te zetten. Dit dient te gebeuren door een gestructureerde inzet op productvernieuwing en –opvolging. Vernieuwende productbegeleiding en -ontwikkeling bij de vruchtgroenten vormen hierbij een kerntaak en moeten op termijn uitrolbaar zijn naar andere teelten. In een eerste fase zullen alle nieuwe types en variëteiten die in proef staan bij onze producenten geïntegreerd opgevolgd worden. Intensieve contacten met de diverse zaadhuizen en de proeftuinen in binnen- en buitenland vormen onderdeel van deze opdracht.

Samen met de andere veilingen wordt vanaf 2019 gewerkt aan een toekomstgerichte teeltregistratie en ondersteuningsprogramma. Deze “in the cloud” applicatie wordt een interactief digitaal platform volgens de noden van de productie. Rik Decadt zal van op de eerste rij deze ontwikkeling opvolgen om de noden van jullie, producenten, concreet te vertalen in nieuwe IT-technologie. Tevens dient zijn kennis van bestaande applicaties bij proeftuinen en bio-toeleveringsbedrijven te zorgen voor interactieve koppelingen van deze systemen.

Nathalie Plovie - Relatiemanager producenten

Om jullie betrokkenheid als producenten binnen de coöperatie te verhogen wordt Nathalie Plovie ingezet als relatiemanager producenten. Daarnaast blijft Nathalie verantwoordelijk als marktmanager Belgische retail. Nathalie’s specifieke taak binnen de afdeling productie is de opvolging en begeleiding van de producenten. Concreet betekent dit dat Nathalie:

  • verantwoordelijk is om nieuwe en bestaande producenten op te volgen in het kader van een duurzaam coöperatief lidmaatschap,
  • het aanspreekpunt is van jullie, producenten, in de relatie met jullie coöperatie,
  • verantwoordelijk is voor het uitrollen van Salesforce in de kwaliteitsafdeling met als doel te  komen tot een efficiënte communicatie van producent tot afnemer,
  • het luisterend oor is van de REO Veiling bij haar leden-aandeelhouders.

Daarnaast zorgt Nathalie voor ondersteuning van de kwaliteitsafdeling door:

  • een actieve deelname aan werkgroep- en chartervergaderingen
  • groepen gelijkgestemde producenten samen te brengen om samen na te denken over toekomstgerichte samenwerking rond marktnoden en -opportuniteiten (pre-charter)
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten.

U kunt Nathalie telefonisch bereiken op 0477 26 94 77 of via mail nathalie.plovie@reo.be

TOP