Woord van de voorzitter

Beste lezer

Het voorjaarsevent op zondag 3 maart was een echte voltreffer. We mochten andermaal 500 actieve producenten begroeten in de evenementenhal op Schiervelde. Het werd een boeiende voormiddag waarin de uitdagingen en evoluties in de land- en tuinbouw op een bevattelijke manier gebracht werden. Als REO Veiling hebben we in het verleden steeds nieuwe technologie in een vroeg stadium omarmd, denk maar aan de introductie van het simultaan veilen en het thuiskoopsysteem. Beide toepassingen waren telkens disruptief voor de handel in groenten en fruit. Nodeloze schakels in de keten die enkel zorgden voor toegevoegde kosten verdwenen. Door zelf in te zetten op de introductie van deze nieuwe technologieën slaagde de coöperatieve tuinbouwsector in België erin om blijvend marktkansen te ontwikkelen voor onze producten en actief mee te werken aan de noodzakelijke ketenverkorting. Dit vormt de blijvende garantie dat de maximale meerwaarde uiteindelijk bij jullie, producenten, terecht komt.

De presentaties tijdens onze voorjaarsontmoeting toonden aan dat ‘in the cloud’-technologie een veel efficiëntere gegevensuitwisseling toelaat. Met smartphone of tablet moeten jullie, producenten, morgen in staat zijn om alle noodzakelijke teeltregistraties uit te voeren. Anderzijds is het aan ons als producentenorganisatie om te zorgen dat alle teelttechnische gegevens via de nodige gekoppelde app’s gestroomlijnd tot bij jullie komen. Samen met onze collega-veilingen zetten we daarom in op een volledig nieuw registratie-, ondersteunings- en communicatieplatform. Dit is essentieel om alle marktkansen te benutten in de uiterst dynamische product- en marktomgeving waarin we ons vandaag bevinden.

Niet alleen het groente- en fruitpalet van onze coöperatie ondergaat een belangrijke wijziging. Ook jullie bedrijven evolueren razendsnel. De mogelijkheden van mechanisering en robotisering bieden straks een antwoord op het nijpende tekort aan medewerkers op jullie bedrijven. Inzetten op verdere automatisering via zelflerende systemen is ook voor de tuinbouwsector niet langer sciencefiction. Een aantal voorbeelden uit de sierteeltsector toonden op onze voorjaarsontmoeting hoe dergelijke systemen stilaan ingang vinden in onze wereld. Samen inzetten op deze doorgedreven vernieuwingen zal belangrijk zijn om een blijvende rol te spelen op de Europese tuinbouwmarkt.

Ook teelttechnisch zitten we in Vlaanderen niet stil. We kunnen bogen op een aantal wereldspelers op het gebied van plantenveredeling. Groenten ontwikkelen op maat van de consument is een belangrijke pijler in het onderzoek van ILVO. De presentatie op ons voorjaarsevent was hier sprekend. De snelle verandering in het assortiment tomaat toont vandaag reeds de mogelijkheid om teelttechniek en marktvraag op een dynamische wijze met elkaar te koppelen. De beslissing van de raad van bestuur om onze directeur productie, Rik Decadt, hier voluit op in te zetten moet extra marktkansen geven aan jullie, producenten. Bovendien zetten we hiermee West-Vlaanderen als toekomstgerichte openlucht- en glasgroenteregio in de markt.

Tenslotte wordt samen met Aucxis, onze klokkenbouwer, gewerkt aan een breed verkoopplatform dat bemiddelingsverkoop mee-integreert in het platform dat vandaag instaat voor de klokverkoop. We durven nadenken over een systeem dat toelaat dat een koper straks even zijn tablet opent om deel te nemen aan de klokverkoop en via zijn smartphone of tablet een marktvraag kan plaatsen bij onze producenten, of ingaat op een bemiddelingsvoorstel vanuit de coöperatie. Ook deze evolutie moet zorgen voor meerwaarde voor jullie product en dit zowel via de dag- of bemiddelingsverkoop.

Het bovenstaande bewijst duidelijk dat het voorjaarsevent van de REO Veiling veel meer was dan een gezellig samen. Het was vooral een moment waarop we samen nadachten over onze toekomst met een open vizier voor de technische mogelijkheden en uitdagingen die voor ons staan.
Als voorzitter doet het plezier te zien hoe de REO Veiling telkens opnieuw in staat is zoveel betrokken producenten te mobiliseren. Op vrijdag 26 april hebben we onze algemene jaarvergadering. Het blijft een uniek moment waarop heel veel informatie over de REO Veiling gedeeld wordt met jullie, leden-aandeelhouders. Ik hoop dan ook op jullie massale aanwezigheid op de algemene jaarvergadering.

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter

Om de beknopte speeches en de foto's van het voorjaarsevenement opnieuw te bekijken, klik hier.

TOP