Woord van de voorzitter

Beste lezer

Op het moment dat jullie deze REO Actueel ontvangen vindt de algemene jaarvergadering van de REO Veiling plaats. Naar jaarlijkse traditie brengen we op deze avond een uitgebreid en transparant beeld van onze coöperatie. Dit betekent concreet dat de financiële situatie op 31 december 2018 wordt toegelicht. Daarnaast wordt het financieel resultaat over het boekjaar 2018 behandeld. Vervolgens wordt in een gedetailleerde toelichting ingezoomd op de werking van onze veiling tijdens het voorbije jaar, worden de belangrijkste investeringen voorgesteld en wordt de evolutie in aanvoer en verkoop geschetst voor de belangrijkste groenten en fruit. Ook wordt per product toelichting gegeven bij de belangrijkste maatregelen die in 2018 genomen werden in het kader van een permanent kwaliteitsbeheer en een optimale commercialisatie. Zodoende vormt de algemene jaarvergadering ieder jaar een boeiend moment om de dynamiek en de ontwikkeling van onze coöperatie en de tuinbouw in onze regio te zien.

Tijdens de algemene vergadering dienen we dit jaar ook acht bestuurders te benoemen. De verkiezingen die deze benoeming bekrachtigen, tonen de democratische besluitvorming binnen onze coöperatie. Als voorzitter wil ik jullie allen die tijd vrijmaken voor onze algemene vergadering nu reeds bedanken voor jullie aanwezigheid. In een coöperatie blijft het immers belangrijk dat de basis op een actieve wijze betrokken blijft bij de samenstelling van de raad van bestuur.

Het droge weer van de voorbije weken zorgde er voor dat heel wat veldwerkzaamheden in optimale omstandigheden konden plaatsvinden. Het uitzonderlijk warme weer in februari en tijdens het Paasweekend deed ook dit jaar een aantal weerrecords sneuvelen. Dit uitzonderlijk weer heeft impact op de productie, de kwaliteit en de prijs van jullie producten. In elk geval hebben we het nieuwe groeiseizoen ingezet met een neerslagdeficit die voor een aantal teelten stilaan zorgwekkend wordt. Ook de nieuwe Vlaamse mestwetgeving blijft voor onze veiling een permanente zorg. De nitraatregelgeving is voor de West-Vlaamse tuinbouw in open lucht een aanslag op deugdelijke en verantwoorde productie. We hopen echt dat in de komende maanden en jaren de regelgeving realistisch wordt zodat de producenten van de belangrijkste West-Vlaamse openluchtteelten, bloemkool en prei, niet gedwongen worden op zoek te gaan naar een reconversieteelt of naar productieregio’s buiten Vlaanderen. Laat ons echter blijvend geloven in een mooie en boeiende toekomst voor jullie bedrijven.

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter

TOP