Woord van de voorzitter

Beste lezer

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, worden we nogmaals getroffen door een extreme hittegolf. Deze morgen trok onze schattingscommissie er terug op uit. Als extreme weersituaties zoals een hittegolf de voorafname zijn op de klimaatverandering, dan wordt het hoog tijd dat op Vlaams niveau, maar ook in onze provincie, binnen alle beleidsdomeinen ingezet wordt op het verduurzamen van watergebruik.
Een duurzaam waterbeleid moet uitgaan van stockage en buffering in tijden van overschot, maar moet eveneens toelaten dat in extreme weersomstandigheden er kan geïrrigeerd worden. Dit is duidelijk anders dan wat we nu meemaken. Immers, telkens het enkele dagen droog is, wordt de tuinbouw geconfronteerd met het verbod om water op te pompen. Het blijft belangrijk dat beleidmakers en deskundigen beseffen dat een groeiende vegetatie die beschikt over voldoende bodemvocht, zorgt voor extra verdamping en dus vocht in de lucht. Dit is één van de cruciale factoren die in onze contreien een trigger is om voldoende neerslag te krijgen in de zomer. Het beleid moet opletten dat de maatregelen die ze neemt, net niet zorgt voor een verdere verschraling. Een waterbeleid dat niet inzet op plantengroei in de zomer, eventueel met opgespaard water uit de winterperiode, werkt mee de zomerverschraling in de hand. Dit geeft aan dat het irrigeren van plantaardige productie, en dus het inzetten op voldoende groene groeiende massa in de zomer, essentieel en prioritair is als beleidsmaatregel tegen extreem droge weerssituaties in de zomer. Maar het betekent ook dat het systematisch opdrijven van de kosten en de regelgeving bij het irrigeren van teelten ingaat tegen elke logica. Ik hoop voor de beleidsmakers en media dat wat nu gebeurt in Brazilië de ogen niet doet sluiten voor dezelfde logica toegepast in Vlaanderen.

De voorbije maanden waren ook een periode waarin de zorg voor het product en het blijvend werken aan productkwaliteit centraal stonden. In extreem moeilijke periodes is het immers belangrijk om in de markt te staan met een betrouwbaar en houdbaar product. Het doet me dan ook plezier om op sociale media telkens weer zomerfoto’s te zien, genomen door collega-producenten, medewerkers en kopers die REO-product hebben gespot op de brede Europese markt. Kwaliteitsvolle producten zoals Tomabel, Fine Fleur, Flandria of Les Nouveaux Producteurs kunnen bewonderen in de winkelschappen van de Europese retail, van Spanje tot Tsjechië, toont aan dat de inspanningen die jullie, REO-producenten, dagelijks met zijn allen leveren, echt wel lonen. Het toont ook dat het inzetten op een gedifferentieerd merkenbeleid met oog voor authenticiteit (Fine Fleur), kwaliteit (Tomabel) of herkomst (Flandria en Les Nouveaux Producteurs) werkt.

Tijdens de voorbije maanden is vanuit de REO Veiling, samen met haar producenten en met respect voor de bedrijfsontwikkeling van de producenten van onze veiling, gewerkt aan een updating van de verschillende charters binnen Fine Fleur en Tomabel. Daarnaast werden twee samenwerkingscharters rond het gezamenlijk kleinverpakken van product uitgewerkt. Meer specifiek gaat het om houtig kleinfruit en snijbonen. Deze producten krijgen van bij de producent een kant-en-klare consumentenverpakking. Dit zorgt niet alleen voor een ultra korte keten. Het toont ook respect voor de producent, door het creëren van meerwaarde op het tuinbouwbedrijf. Ten slotte zet het eveneens in op coöperatief samenwerken, zoals het prachtig verwoord is in het producentenfilmpje dat recent op de Facebook-pagina van de REO Veiling werd gereleast.

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter 

TOP