Evolutie duurzame samenwerkingscharters

Heel wat producenten hebben zich de voorbije jaren samen geëngageerd om producten aan te voeren op de REO Veiling die voldoen aan hogere kwaliteitseisen dan de standaard of die op vraag van onze klanten gezamenlijk worden verpakt. Om deze producenten te ondersteunen in hun onderlinge samenwerking kan in overleg met deze producenten een duurzaam samenwerkingscharter opgemaakt worden.

In deze samenwerkingscharters worden niet alleen de leverings- en werkafspraken, het lastenboek en de gewenste flexibiliteit, maar ook de optimale service, de mogelijkheden voor een uitbreiding van het samenwerkingsverband en maatregelen bij eventuele moeilijkheden vastgelegd. Zo zorgt de REO Veiling ervoor dat iedere producent die het samenwerkingscharter ondertekent alle gemaakte afspraken kent en respecteert.

De voorbije maanden gaven meerdere Fine Fleur en Tomabel werkgroepen hun samenwerkingscharter een update. Bovendien werden dit jaar enkele nieuwe samenwerkingscharters rond het gezamenlijk verpakken van bepaalde producten opgemaakt.

Ook de komende maanden maakt de REO Veiling tijd om met nog meer werkgroepen samen te zitten om hun bestaand duurzaam samenwerkingscharter te actualiseren en verder uit te diepen. Daarnaast wil de REO Veiling ook producenten met een reeds langer bestaande ‘samenwerking’ op basis van stilzwijgende overeenkomsten rond de tafel brengen om deze mondelinge afspraken op papier te zetten.

Zo maakt de REO Veiling dag na dag werk van het spreekwoord: "Goede afspraken maken goede vrienden…".TOP