Is druppelirrigatie de toekomst?

Het Proeftuincentrum voor de Groenteteelt of kortweg PCG nam dit jaar terug deel aan de internationale Werktuigendagen op 21 en 22 september in Oudenaarde. Geïnteresseerde land- en tuinbouwers maakten er kennis met nieuwe irrigatietechnieken. Druppelirrigatie, fertigatie en de klassieke ‘boven beregening’ vormden de basis voor de demonstratieproeven die er uitgevoerd werden met vollegrondsgroenten zoals prei en ui.

Dit jaar werden jullie, REO-producenten, opnieuw geconfronteerd met een erg warme en droge zomer. Een trend die zich jaar na jaar lijkt door te zetten. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een weldoordachte manier om te gaan met water. Naast watervoorziening en een goede kwaliteit van het beregeningswater, speelt het keuzeproces voor de beste irrigatietechniek een belangrijke rol. Daarnaast is het ook belangrijk om de kostprijs van beregening op voorhand te kunnen inschatten. De kostprijs van beregening berekenen kan via een handige tool op de website van PCG - www.pcgroenteteelt.be.

Voor- en nadelen van druppelirrigatie

In Vlaanderen wordt druppelirrigatie nog niet frequent gebruikt in openluchtteelten. In de glastuinbouw, aardbeien en courgettes, geldt druppelirrigatie wel als de standaardirrigatietechniek. In Zuid-Europa wordt de irrigatietechniek zelfs voor de meeste groenteteelten gehanteerd. Druppelirrigatie is een vorm van precisielandbouw omdat de juiste hoeveelheid water op het juiste moment dicht bij de plantenwortels komt. Dit biedt de mogelijkheid om water op een efficiënte en zuinige manier te gebruiken. Daarnaast is er een kleinere kans op schimmelziektes en verlaagt druppelirrigatie de bodemtemperatuur. Een koudere bodem biedt bij warm weer een aanzienlijk voordeel.

Via de druppelslangen kan de land- of tuinbouwer eveneens fertigatie (kunstmest toevoegen aan het water) toepassen bij zijn/haar producten. De basisbemesting wordt verlaagd en tijdens de teelt worden kleine hoeveelheden meststoffen meegegeven met het water. De plant zal deze meststof op het juiste moment krijgen en beter kunnen benutten. Dit verkleint de kans op uitspoeling wat ten goede komt aan MAP6.

Fertigatie verdubbelt de opbrengst in prei

Vorig jaar voerde het PCG praktijkonderzoek naar druppelirrigatie om vertrouwd te geraken met de techniek in de openluchtteelt. Dit jaar gingen ze hierop verder en breidden ze de proefopzet uit met een irrigatietechniek waarbij meststoffen werden meegegeven met het water (fertigatie).

Op 4 juni 2019 werd prei aangeplant voor onderzoek naar drie verschillende irrigatietechnieken: geen beregening, druppelirrigatie en fertigatie. In totaal gaven ze het perceel ongeveer 90 liter water per m². De opbrengstgegevens spraken voor zich: fertigatie zorgt voor een verdubbelde opbrengst t.o.v. planten die geen extra water kregen. Tot slot is het aandeel Flandria groter in vergelijking met druppelirrigatie.

foto 1
foto 1
foto 1
TOP