Rassenverdeling tomatensegmentatie 2020

De REO Veiling wil zich ook dit jaar onderscheiden in de kwaliteit van losse en trostomaten. De rassenlijst is opnieuw tot stand gekomen na het toepassen van minimale (knock-out) criteria voor diverse kwaliteitsaspecten van de nieuwe tomatenrassen. Dit resulteerde in een objectievere beslissing over de segmentatie en een continue verbetering van het imago Flandria-tomaten in het algemeen en de segmenten in het bijzonder.

De rassenlijst (klik hiernaast).

TOP