Verslag studiereis Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur hebben een besluitvormende, toezichthoudende, toetsende en adviserende rol. Om deze rol ten volle te kunnen spelen, is het belangrijk om zich regelmatig te laten bijscholen of inspireren. Eén van deze jaarlijkse inspiratiemomenten is de studiereis die de leden van de raad van bestuur samen maken. Dit jaar bracht deze studiereis hen naar de Tsjechische hoofdstad Praag en omstreken. Tsjechië is immers één van de leidende landen in Oost-Europa op economisch vlak en is qua bevolkgingsaantal vergelijkbaar met ons land.

Het vroegere Oostblok draagt dan nog dikwijls het imago van ‘achtergesteld’ gebied, waar de economische ontwikkeling nog stappen moet zetten, een bezoek aan Praag deed ons beseffen dat hier niks meer van klopt. Tijdens een uitgebreide uiteenzetting door de heer Kupka, een hoofdeconomoon van de CSOB bank (de Tsjechische tegenhanger van de Belgische KBC bank), bleek al snel dat de groeicijfers die de Tsjechen kunnen voorleggen bepaald indrukwekkend zijn. Er is nauwelijks werkloosheid, het overheidsbeslag is er laag genoeg om heel wat ondernemers te stimuleren en de bevolking toont zich tevreden. Het gaat m.a.w. economisch goed in Tsjechië. Men kijkt er wel voorzichtig naar de toekomst, want ook daar zijn er de eerste tekenen van een recessie te herkennen.

De CSOB bank is een onderdeel van de Belgische KBC-groep. Het Tsjechische dochterfiliaal is goed voor één derde van de totale winst die de Belgische bank-verzekeringsgroep jaarlijks boekt en investeert heel veel in de ontwikkeling van innovaties binnen het bankwezen. De leden van de Raad van Bestuur kregen een boeiende uiteenzetting over hoe de bank omgaat met de veelheid aan informatie waarover ze beschikt. Deze zogenaamde ‘big data’ en de analyse ervan zijn ook een thema in de veilingwereld. Immers, producenten brengen dagelijks hun producten naar de REO Veiling en deze producten dragen heel wat informatie mee: het tijdstip van zaaien en planten, de teelttechniek, de volumes en kwaliteit etc. Het is noodzakelijk dat er binnen de veilingwereld nagedacht wordt over hoe deze data tot nog meer efficiëntie en slagkracht op de markt kan leiden. Slagkracht die vast en zeker verhoogd kan worden door blijvend te innoveren. De bank denkt na hoe technologie haar kan helpen om haar klanten nog beter van dienst te zijn, iets waar ook de REO Veiling dag in dag uit mee bezig is. Ook het bezoek aan de gloednieuwe kantoren van de CSOB bank werkte inspirerend. Onder begeleiding van de architecten kreeg onze groep een rondleiding in het hoofdkantoor waarbij bij het ontwerp van het bouwcomplex gefocust werd op werknemerswelzijn, ergonomie en betrokkenheid.

Dat in Oost-Europa niet alles zomaar vanzelfsprekend is, bleek uit ons bezoek aan de vroegmarkt van Praag, gelegen in het district Lipence waar enkele groothandelaars zich concentreren op de verkoop van de verse groenten en fruit. Vele decennia zijn er al plannen om te investeren in de oppervlakte en gebouwen van de vroegmarkt, maar vandaag is dit nog steeds zonder resultaat. De infrastructuur geeft dan ook eerder een oubollige indruk. Desondanks vinden nog altijd heel wat verse groenten en fruit via deze vroegmarkt hun weg naar de winkels en horeca in Praag. Daarom houden alle grote Tsjechische spelers, waaronder ook heel wat klanten van de REO Veiling, graag hun vinger aan de pols op de vroegmarkt.

Deze klanten zijn de toeleveranciers van de retail die aan een opmars bezig is. De investeringen gaan snel, zo bleek uit ons werkbezoek aan een ultramodern depot van Tesco, één van de grote spelers in het Tsjechische retaillandschap. Alles in het distributiecentrum is afgestemd om het product zo snel en correct mogelijk te ontvangen en met de grootste efficiëntie af te leveren bij de Tesco-winkels. Dat de standaardisatie naar kwaliteit en verpakking hierbij voor de eindklant een groot voordeel biedt, moge duidelijk zijn. In die zin is het dan ook positief om tijdens ons bezoek aan het platform van Europool System (EPS) vast te stellen dat het gebruik van meermalige verpakkingen goed ingeburgerd is bij de supermarkten in Oost-Europa. Dit zorgt er alvast voor dat de groenten en fruit uit West-Vlaanderen vlot hun weg vinden naar de klanten in Tsjechië. Dit bewezen onze gesprekken met enkele grote lokale importeurs die bezocht werden. We hoorden ook dat Belgisch product erg gewaardeerd is omwille van de kwaliteit en de service van haar aanbieders. Natuurlijk speelt prijs ook een grote rol en in dit opzicht wordt product uit België altijd in balans gebracht met de producten van andere aanbieders. Maar ook in Tsjechië (en bij uitbreiding in andere landen van Oost-Europa) speelt momenteel een consumententrend die we in heel Europa waarnemen: een groeiende vraag naar product van lokale oorsprong. Daarom investeren groothandelaars ook heel wat in de lokale productie van groenten en fruit. Er wordt door hen geïnvesteerd in indrukwekkende installaties die het product in optimale omstandigheden marktklaar maken. Dit geldt vast en zeker voor vollegrondsgroenten als aardappelen, uien, wortelen en knolselder, maar ook voor producten zoals aardbeien. Onze bestuurders bezochten deze installaties voor de vollegrondsgroenten, alsook een aardbeienbedrijf met een areaal van een 4-tal hectare groot waar zowel de installaties als de teelttechnieken ultramodern en professioneel zijn. Waar Tsjechië momenteel nog heel wat producten noodgedwongen invoert, zoekt men toch naar lokale oplossingen, zaken waar elke bestuurder zich bewust van dient te zijn.

De conclusie was dan ook duidelijk: de Oost-Europese productie en handel hebben niet stil gezeten en zetten grote stappen voorwaarts in het leveren van een kwalitatief sterk product in een optimale logistieke keten. Hiervoor worden noch grote investeringen noch digitalisering geschuwd. Als veiling in West-Vlaanderen moeten we ook verder durven inzetten op deze uitdagingen, zodat onze plaats op de markt van morgen gegarandeerd blijft.

foto 1
foto 1
foto 1
foto 1
foto 1
TOP