Woord van de voorzitter

Beste lezer

Tijdens de voorbije maanden werd hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwd digitaal communicatieplatform tussen de producent en zijn coöperatie, een vernieuwd extranet. Vanuit twee technische werkgroepen samengesteld met enerzijds kwaliteitsmedewerkers en anderzijds IT-verantwoordelijken van de verschillende LAVA-veilingen, werden de noden van een modern en interactief communicatiesysteem vastgelegd. Hierbij staat de producent centraal met oog voor een vlotte uitwisseling van de meest accurate teelttechnische informatie als ondersteuning voor zijn teelt. Anderzijds wordt een modern registratiekader geboden dat toelaat om met de meest moderne technologie alle gegevens van een teelt vast te leggen en deze te gebruiken als commerciële ondersteuning naar de markt. Het unieke inter-veiling platform dat in opbouw is, moet een interactief gebruik toelaten voor de toeleveranciers van goederen en diensten aan jullie tuinbouwbedrijven. Hierbij komen zaad- en plantenleveranciers, voorlichters, loonwerkers en toeleveraars van plantenbeschermingsmiddelen als eersten in beeld.

Het was voor mij in elk geval belangrijk dat de verschillende LAVA-veilingen de eerste prototypes van dit nieuwe systeem warm onthaalden en dat er een definitieve beslissing werd genomen over het bedrijf dat tijdens de komende weken dit systeem moet ontwikkelen. Dit verhaal samen met onze collega-veilingen in de markt zetten, betekent ook dat registratie van de teelttechnische tussenkomsten en de opvolging van de teelt in de plantaardige sector meteen op een ander niveau worden getild. Een ander niveau dat dankzij de juiste technieken en begeleiding voor elk van ons haalbaar zal zijn.
Daarnaast is het leuk vast te stellen dat het engagement dat we als veiling namen in maart op de voorjaarsontmoeting ook gerealiseerd wordt binnen de vooropgestelde termijn. Ik kijk dan ook uit naar de eerste implementaties en testen van het nieuwe systeem die gepland zijn medio januari 2020. Ik durf ook de afspraak maken om ons volgende voorjaarsevent in het teken te stellen van het uitrollen van dit nieuwe communicatiesysteem naar jullie allen. Hiermee zet de Vlaamse tuinbouwsector een belangrijke stap naar de digitale in de “cloud” wereld van morgen.

Tijdens de voorbije week vond in Madrid de groente- en fruitbeurs Fruit Attraction plaats. Deze jaarlijkse vakbeurs voor verse groenten en fruit wordt steeds belangrijker. Gezien het belang van Spanje als importland van groenten afkomstig uit onze regio, was de REO Veiling samen met een aantal van haar belangrijke exporteurs aanwezig op deze internationale beurs. Het blijft verrassend vast te stellen hoe de (West-)Vlaamse regio als dé marktreferentie wordt gezien voor producten zoals prei, kropsla en witloof. Het blijvend inzetten op hoogstaande kwaliteit binnen Flandria toont hoe een groenteland als Spanje kan veroverd worden.

 

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter 

TOP