Aanbevelingen Flandria-preirassen voor komend teeltseizoen

Om ons blijvend te onderscheiden op de Europese preimarkt en een optimale productkwaliteit te blijven garanderen, vroeg de REO Veiling vorig jaar samen met LAVA en Belorta aan de drie Vlaamse proeftuincentra om onderzoek te doen naar de kwaliteit en houdbaarheid van verschillende preirassen. Op basis van dit rassenonderzoek kan de REO Veiling, net zoals in de voorbije jaren, haar preiproducenten correct advies geven en een aantal preirassen aanbevelen of ontraden om komend seizoen onder het kwaliteitslabel Flandria aan te voeren op onze veiling.

Het rassenonderzoek van de drie Vlaamse proeftuincentra werd ook dit jaar aangestuurd door LAVA, Belorta en de REO Veiling. De proeftuinen kregen de specifieke opdracht om:

  • Gelijke variëteiten te onderzoeken
  • Gelijke momenten te planten en te oogsten
  • Gelijke criteria en beoordelingsschalen te gebruiken
  • Uitgebreide houdbaarheidsproeven aan te leggen conform de LAVA-houdbaarheidsproeven.

Gedurende het voorbije seizoen werden in onderling overleg tussen de drie Vlaamse proeftuinen en de twee LAVA-veilingen een aantal Knock-Out- of KO-criteria vastgelegd. Dit zijn criteria die uiterst belangrijk zijn in het kader van de kwaliteit en de houdbaarheid van Flandria-prei. Om de seizoensinvloeden zoveel mogelijk uit te schakelen werd een preiras telkens vergeleken met de gemiddelde score van de andere preirassen en standaardvariëteiten. Deze KO-criteria kunnen variëren van oogstperiode. Voor zomer- en herfstprei is bijvoorbeeld de gevoeligheid voor trips belangrijker dan de vorstgevoeligheid die dan weer voor winterprei belangrijker is. De volgende indeling van oogstperiodes werd vastgelegd:

  • Zeer vroege zomerteelt: oogst tot 30 juni
  • Zomerteelt: oogst vanaf 1 juli tot 31 augustus
  • Vroege herfstteelt: oogst vanaf 1 september tot 31 oktober
  • Late herfstteelt: oogst vanaf 1 november tot 31 december
  • Winterteelt: oogst vanaf 1 januari tot 15 april
  • Late winterteelt: oogst vanaf 15 april.

Op basis van het recente rassenonderzoek worden de volgende toegelaten rassen van de zomerteelt, vroege herfst- en winterteelt meegegeven:

Variëteiten zeer vroege zomerteelt (oogst tot 30 juni) Flandria®

Toegelaten rassen

Negatief advies

 

Chinook

Krypton

Striker

Sumstar

Shafton

 

Praktijkproefras:

Bowler

 

 

Duraton

Rally

 


Variëteiten zomerteelt (oogst vanaf 1 juli tot 31 augustus) Flandria®

Toegelaten rassen

Negatief advies

 

Cherokee

Krypton

Nunton

Poulton

Skater

SV 3225

Sumstar

 

Praktijkproefras

Autora

Bowler

Likestar

 

 

Belton

Chinook

Duraton

Fencer

Linkton

Rally

Sumstar

Stromboli

 


Variëteiten vroege herfstteelt (oogst vanaf 1 september tot 31 oktober) Flandria®

Toegelaten rassen

Negatief advies

 

Cherokee

Curling

Delmas

Nunton

Poulton

Skater (*)

SV3225

 (*) oogst na 1 oktober afgeraden

 

Praktijkproefras

Isadora (HZ 33-2604)

Likestar

 

 

Autora

Belton

Chiefton

Gostar

Krypton

Mako Nice

Mako Power

Mercurian

Stromboli


Variëteiten winterteelt (oogst vanaf 1 januari tot 15 april) Flandria®

Toegelaten rassen

Negatief advies

 

Aylton

Curling

Oslo (E65 D.099)

Pluston

Vitaton

 

 

Mako Bello

Navajo

Lucretius

 


Variëteiten late winter (oogst vanaf 15 april tot eind mei) Flandria®

Toegelaten rassen

Negatief advies

Harston

Vitaton

Lucretius

Oslo (E65 D.099)

Aylton

Cherokee

Krakatoa

Mako-Bello

Mako-Blue

Mako-Fame

Pluston

Triton

 


De rassenlijst van late herfstteelt (oogst vanaf 1 november tot 31 december) wordt verspreid na overleg met de onderzoekers.
Eind december wordt ook een lijst verspreid met de ziektegevoeligheid per variëteit.

Om de lijst in PDF-formaat te raadplegen of om af te drukken, klik hier.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met de REO Veiling via het nummer +32(0)51 231 211 of via info@reo.be

TOP