Woord van de voorzitter

Beste lezer

Begin november werden we in de neerzetloods van de REO Veiling geconfronteerd met een ongelukkig ongeval op de werkvloer. Tijdens de distributie van groenten en fruit kwam het tot een aanrijding tussen een heftruck en een elektrische transpallet. Hierbij liep de bestuurder van de elektrische transpallet een ernstige beenbreuk op.

Tijdens de voorbije weken hebben onze medewerkers, samen met de externe preventiedienst van de werkgever van het slachtoffer, een uitvoerige analyse van het spijtig incident gemaakt. Tijdens een aantal interne vergaderingen werd een aangescherpt preventieplan uitgewerkt voor de neerzetloods. Dit werd vorige week vrijdag voorgelegd aan de arbeidsinspectie. Onze interne preventieadviseur stelde vervolgens het preventieplan voor aan de raad van bestuur die het plan eergisteren integraal heeft bekrachtigd.

Vorige week werd reeds een eerste communicatie naar alle kopers gestuurd. In de verzonden brief werd nogmaals gewezen op het specifieke gebruik van de laadkades in de neerzetloods. De laadkades dienen exclusief gebruikt te worden om product te verladen volgens de principes die in het verleden aan alle kopers gecommuniceerd werden. Cross-docking is hierbij uitdrukkelijk verboden. Tijdens de komende weken wordt een aangepaste versie van de gedragscode in de neerzetloods voor zowel kopers, producenten als eigen medewerkers uitgewerkt. We rekenen op jullie allen om van de REO Veiling een veilige en aangename werkplek te maken, waar mensen met respect voor elkaar samenwerken.

In functie van een optimale veiligheid heeft de raad van bestuur eergisteren ook beslist om een aantal structurele maatregelen door te voeren die moeten toelaten de verschillende werk- en rijzones duidelijker lees- en zichtbaar te maken in de neerzetloods. Dit moet alle gebruikers van de neerzetloods, ook onze eigen medewerkers, meer arbeidscomfort en –veiligheid garanderen. Daarnaast wordt in de komende maanden onderzocht hoe we de neerzetloods kunnen afsluiten voor niet-bevoegden. Het is immers spijtig te moeten vaststellen dat het arbeidsongeval kon vermeden worden door de bestaande gebruiksregels van de REO Veiling correct toe te passen. Dit betekent onder andere concreet dat derden zich eerst aanmelden en dat de neerzetloods enkel gebruikt wordt voor het verladen van product afkomstig van de REO Veiling.

Tenslotte wensen we jullie allen nogmaals te wijzen op de elementaire verkeersregels die van toepassing zijn op de terreinen van de REO Veiling. De maximumsnelheid van 30 km/uur op het volledige veilingterrein dient gerespecteerd te worden. Hetzelfde voor de rijrichtingen en de voorrangsregels die overal duidelijk zijn aangegeven. Rijden van de ene veilingsite naar de andere doe je ook met gesloten vrachtwagens en dichtgeklapte laadklep.
We rekenen op jullie allen om ook van het veilingterrein een veilige rijomgeving te maken voor alle gebruikers van onze accommodatie.

 

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter 

TOP