Gratis grondstaal voor het juiste perceel

De aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in schermbloemige groenten is dikwijls te wijten aan een historische contaminatie van bepaalde actieve stoffen. Bij de keuze van het perceel voor je schermbloemige groenten (wortelen, pastinaak, groene selder, knolselder, knolvenkel en peterselie) voor het komende teeltseizoen is de voorvrucht en vooral de aanwezigheid van schadelijke residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem heel belangrijk. Immers, deze vruchten nemen selectief bepaalde actieve middelen op en zorgen op het einde van de teelt soms voor residuen in het gewas die niet gebruikt zijn in de teelt. De aanwezigheid van deze stoffen kan zelfs boven de wettelijke grenswaarden liggen en dus voor een oogstverbod zorgen.

De REO Veiling raadt aan zoveel mogelijk voorzorgen te nemen. De REO Veiling biedt daarom een gratis grondstaal aan dat genomen wordt op de percelen waar je van plan bent schermbloemige groenten te telen. Bij een ongunstig resultaat raden we aan om nog te verwisselen van perceel. Je kan een gratis grondstaal online aanvragen via het extranet of telefonisch op 051 23 12 11.

TOP