Persbericht: Lava maakt zich klaar voor de toekomst

In het voorjaar lanceert LAVA het pilootproject van haar nieuwe multifunctionele digitale platform. Als eerste stap in deze digitalisering wil LAVA ervoor zorgen dat elke teler over een handig hulpmiddel beschikt dat hem bij zijn dagelijkse taken kan ondersteunen. Een ‘digitale assistent’ op het veld, waarbij bestaande en nieuwe dienstverlening worden gecombineerd. Dit pilootproject vormt de basis voor een hoogwaardig en toekomstgericht IT-platform dat verder zal worden uitgebreid met nieuwe intelligente functionaliteiten ten dienste van de teler. Op termijn zal LAVA een ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen rond de teler en zijn producentenorganisatie.

Al geruime tijd heeft digitalisering een grote impact op ons leven. Ook rondom ons, in de land- en tuinbouw, zien we heel wat initiatieven rond digitalisering, zowel bij de productie als bij de consumptie van groenten en fruit. Als overkoepelende coöperatie van groente- en fruitproducentenorganisaties in België wil LAVA volop inzetten op digitalisering. In samenwerking met BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling wordt daarom een hoogwaardig en toekomstgericht IT-project opgezet.

Efficiënt voor de producent
Als eerste stap in deze digitalisering wil LAVA ervoor zorgen dat elke teler over een handig hulpmiddel beschikt dat hem bij zijn dagelijkse taken kan ondersteunen: een ‘digitale assistent’ op het veld, waarbij bestaande en nieuwe dienstverlening worden gecombineerd. Op basis van een analyse van het voortraject ‘van teelt tot aanvoer’ werden 98 functionaliteiten geïdentificeerd. Al die functionaliteiten bieden concrete oplossingen die ten dienste staan van de producent en de producentenorganisaties.

Kwaliteitsvolle data vormen de vruchtbare bodem
Dit voorjaar lanceert LAVA het pilootproject van haar multifunctionele digitale platform. Met een toekomstvaste basis en technologie voorziet dit project in ondersteuning voor de teler in het volledige teeltproces van groenten en fruit. In een eerste fase zal het pilootproject 6 van de beoogde 98 functionaliteiten omvatten:

  1. Perceelbeheer: percelen registreren en indelen
  2. Zaaien/planten registreren: teelten op deze percelen beheren
  3. Behandeling registreren: gewasbeschermingsmiddelen registreren
  4. Residuanalyse: digitaal staalaanvragen registreren, geïnformeerd worden over het moment van staalname en terugkoppeling van het resultaat
  5. Kennisuitwisseling over behandelingen: informatie inwinnen over mogelijke teelt- en gewasbeschermingsmiddelen en hier informatie over delen met andere telers
  6. Actuele prijzen: actief geïnformeerd worden over de prijzen en over het resultaat dat je als teler hebt verwezenlijkt

De belangrijkste doelstelling is de teler te helpen zijn bedrijfseigen informatie te beheren en hem een 360°-overzicht te geven van zijn teelten. We ontwikkelen een multifunctioneel platform, zowel mobiel als webbased, waarop telers eenvoudig met elkaar kunnen communiceren via chat en actieve meldingen krijgen over prijsvorming en productie. 

Na het pilootproject zullen nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld en aan het digitale platform worden toegevoegd. Op langere termijn wil LAVA een ‘digitaal ecosysteem uitbouwen, waarin ook derde partijen uit de plantaardige sector kunnen koppelen met het platform. Op die manier kan de teler bijvoorbeeld advies krijgen van voorlichters (via chat), online bestellingen plaatsen bij toeleveranciers, connecteren met externe lastenboeken enzovoort. Het platform zal tevens toelaten nieuwe technologieën in te zetten, zoals artificiële intelligentie en chatbots.

Winst voor de klant
Het beheren van volledige en kwaliteitsvolle informatie zal de basis vormen in het streven naar een nóg betere kwaliteit en optimale vermarkting van onze versproducten. Via de veelzijdige digitale omgeving zal een expert community worden opgebouwd met de 2600 producenten, verenigd in de producentenorganisaties binnen LAVA, om samen een nog beter antwoord te kunnen bieden op marktvragen en met vertrouwen de toekomst in te stappen.

bron: LAVA

De applicatie wordt gedetailleerd toegelicht op zondag 15 maart tijdens het tweede Lente-Event.

foto 1
TOP