Woord van de voorzitter

Beste lezer

De voorbije weken werden vooral gekenmerkt door extreem hoge wintertemperaturen voor de maand februari. Zoals ook in het verleden bracht dit milde winterweer meteen ook stormweer met zich mee. De voorbije drie weken zorgde de aanhoudende felle wind voor schade aan serres en gebouwen op een aantal land- en tuinbouwbedrijven. Het bijzonder milde weer zorgde ook voor een blijvende groei van de winterteelten en het vroeg ontluiken van de natuur. Dit samen met een beperkte marktvraag uit Noord- en Oost-Europa, waar de winter ook bijzonder mild is, verklaren meteen de prijsdip van de meeste wintergroenten.

Sinds het Chinese Nieuwjaar kijkt de wereld ook met opgehouden adem en stilaan met enige angst naar de ontwikkeling van het Coronavirus. Waar enkele weken terug de draconische maatregelen van de Chinese overheid nog bijzonder veraf en buiten elke proportie leken, sluipt deze virusaandoening stilaan onze eigen leefwereld binnen. De dodelijke slachtoffers in Italië en het afsluiten van de buitenwereld van enkele dorpen in de omgeving van Milaan maken alles opeens heel tastbaar dichtbij.
Stilaan komen vragen vanuit de productie wat een besmettingshaard van het Coronavirus in ons land of onze regio als impact kan hebben op de bedrijfsvoering van individuele groente- en fruitbedrijven. Daarbij gaat vooral aandacht naar het in de markt zetten van het geoogste product. De ervaring tijdens de voorbije maanden leert echter dat heel vaak de toelevering van grondstoffen en inpakmaterialen soms sneller in het gedrang komt. Denken we maar aan de vele Europese bedrijven die voor hun productie afhankelijk zijn van halffabricaten afkomstig uit China. Ondertussen weet ik dat huisartsen en ziekenhuizen de nodige procedures ontvangen hebben zodat eventuele patiënten snel opgespoord en behandeld kunnen worden.
Tenslotte leert de ervaring met de Brexit dat in crisisomstandigheden de vooraf vastgelegde problemen meestal niet de echte problemen zijn en bijgevolg zijn heel vaak de voorgekauwde oplossingen ook niet de echte oplossingen. Wat wel helpt, is permanente waakzaamheid en alertheid voor de snel wijzigende omgeving en permanent overleg binnen de sector en met de bevoegde verantwoordelijken.

Toch wil ik met een positieve noot eindigen. Op 15 maart heeft het 2de Lente-Event van de REO Veiling plaats. Tijdens de voorbije week ontvingen de actieve producenten een uitnodiging voor dit event. Na de voorbereidende analyse fase, samen met onze collega-veilingen binnen LAVA, is de voorbije maanden hard gewerkt aan een gemeenschappelijk communicatieplatform in de “cloud” tussen jullie, producenten, jullie respectievelijke veiling en alle stakeholders in onze sector. Ook ik kijk hoopvol uit naar 15 maart die meteen de officiële start betekent van een vernieuwde communicatie tussen de producent en zijn telersvereniging. Weet trouwens dat tijdens de afgelopen editie van Fruit Logistica zowel collega-coöperaties uit het buitenland, collega-sectoren in Vlaanderen en zelfs GlobalGAP met veel interesse deze IT-sprong volgen in Vlaanderen. De stappen die gezet worden moeten trouwens bijdragen tot een verhoogde tracering van de productie en dus een verhoogde transparantie van onze sector.

 

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter 

TOP