Richtlijnen inzake het Coronavirus op de REO Veiling

Al ruim drie weken houdt het Coronavirus ons land in een wurggreep. Onze overheid nam twee weken geleden enkele drastische maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Ook de REO Veiling nam als coöperatie haar verantwoordelijkheid om het welzijn van haar producenten, kopers en personeel te waarborgen. Als groente- en fruitcoöperatie vervult de REO Veiling dagelijks een essentiële rol in de bevoorrading van verse groenten en fruit richting de consument. Daarom blijft het belangrijk om alle maatregelen tegen het Coronavirus verder strikt op te volgen.

Daarom vragen we aan allen die op de veilingterreinen en in de loodsen van de REO Veiling komen zich strikt aan de onderstaande maatregelen te houden:

 • Mensen met ziektesymptomen vragen we uitdrukkelijk niet naar de REO Veiling te komen.
 • Hoesten of niezen in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
 • We vragen iedereen voldoende afstand te houden, dit is minimaal 1,5 m.
 • Aan het personeel vragen we om handschoenen te dragen tijdens hun werkuren.

Aan alle producenten vragen we:

 • Indien er personen zijn met ziektesymptomen binnen jullie gezin of op jullie bedrijf, maak gebruik van gespecialiseerd transport naar de REO Veiling.
  • Producenten dienen de nodige afstand te houden t.o.v. het REO-personeel.
   • Bij het keuren dienen jullie achter de wit-rode lijn te blijven (1,5 m).
   • Bij aanvoer van kleine hoeveelheden die zich in de auto bevinden, vragen we dit product af te zetten in de zone van de palletcontrole. De keuring zal in die zone uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige afstand (1,5 m).
 • Producenten die product kunnen lossen aan de laadkades, kunnen ook van deze service gebruik maken, maar respecteer wel de richtlijn die ter zake uitgewerkt werd.
 • Je kan de REO Veiling altijd telefonisch of via mail bereiken.
 • Documenten worden maximaal digitaal opgemaakt (keur- en verpakkingsbonnetjes). Andere documenten liefst elektronisch doorsturen.

Aan alle kopers vragen we:

 • Alle kopers die over het thuiskoopsysteem beschikken, zijn verplicht via dit kanaal aan te kopen. Aankopen vanop je bank is niet meer mogelijk.
 • Kopers die nog niet over het thuiskoopsysteem beschikken en dit snel willen installeren, mogen contact opnemen met de IT-afdeling van de REO Veiling. Het aanspreekpunt daarvoor is Lieven Delva (051/23.12.20 of lieven.delva@reo.be).
 • Kopers die niet in de mogelijkheid zijn om via het thuiskoopsysteem aan te kopen, zijn verplicht hun plaats in de zaal te reserveren via Lieven Delva op bovenstaande coördinaten. Deze kopers krijgen een bank toegewezen en dienen zich aan volgende regels te houden:
  • Onmiddellijk op de toegewezen bank plaats nemen.
  • Tijdens de verkoop blijven zitten op je bank.
  • De zaal na de verkoop onmiddellijk verlaten.
  • Enkel de aankoper is toegelaten in de verkoopzaal, bij het niet respecteren van deze regel wordt de betreffende verkoopbank onmiddellijk afgesloten.
  • Derden zijn niet toegelaten in de verkoopzaal.
 • Kopers die niet in de mogelijkheid zijn om via het thuiskoopsysteem aan te kopen en die niet in de mogelijkheid zijn om naar de verkoopzaal te komen, kunnen contact opnemen met hun marktmanager.
 • Kopers die voor hun aankopen op de veilingklok ondersteuning willen, kunnen telefonisch contact opnemen met Philiep Willems via 0499/697105.
 • In de neerzetloods vragen we de geldende regels te respecteren. We vragen allen na het verladen de terreinen van de REO Veiling zo snel mogelijk te verlaten.
 • Met betrekking tot het terugbrengen van leeggoed is het aantal beschikbare laadkades beperkt tot vier. Wanneer deze laadkades bezet zijn, vragen we je tijdelijk plaats te nemen op de parking. Medewerkers van de REO Veiling zullen vandaar het aandokken coördineren. We vragen begrip voor eventuele wachttijden die hiermee gepaard gaan.
 • Om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden, vragen we dat jullie personeel handschoenen draagt tijdens het werken op de REO Veiling. Dit geldt voor zowel jullie medewerkers, transporteurs als andere betrokkenen. Wegwerphandschoenen zijn beschikbaar bij de laadmeester. Gelieve deze handschoenen in de vuilnisbak te gooien na gebruik.

Ten slotte verwijzen we ook nog eens naar de algemeen geldende regels vanuit Volksgezondheid. Je vindt ze op https://www.info-coronavirus.be/nl/

TOP