Woord van de voorzitter

Beste lezer

De voorbije weken zijn we in een totaal andere wereld terecht gekomen. Precies twee weken terug hebben we als REO Veiling beslist om ons voorjaarsevent te verdagen omwille van de risico’s rond het Coronavirus. Vanaf die dag zijn dingen razendsnel veranderd en is iedereen zoekende naar stabiliteit en zekerheid in zijn omgeving.

Door de overheid zijn een aantal drastische maatregelen genomen om de uitbreiding van de Coronabesmetting in ons land te beperken. Daarnaast heeft de overheid ook een aantal vitale sectoren gedefinieerd die moeten blijven functioneren in ons land. De land- en tuinbouwsector, inclusief de toelevering aan deze sector, is één van deze sectoren. De grote bekommernis in de land- en tuinbouwsector is de beschikbaarheid van voldoende seizoenarbeid nu voor een aantal sectoren de arbeidsbehoefte sterk toeneemt. Tijdens de voorbije weken werd op diverse niveaus intensief overleg gepleegd met de bevoegde instanties. Vanuit de REO Veiling zijn we dankbaar voor het luisterend oor van onze West-Vlaamse ministers Crevits en Muylle. Ze hebben vol ingezet op de verlenging van de periode voor die seizoenarbeiders die nu aan het werk zijn. Dit heeft helpen voorkomen dat de aanwezige pool van seizoenarbeid op het einde van deze maand volledig zou leeglopen. Uit de contacten die er ook nog op dit moment zijn met beide ministers en hun administraties weten we dat ze verder alle aandacht hebben voor de nood aan bijkomende arbeidskrachten in de sector.

Ook onze coöperatie behoort tot een vitale sector. De bevoorrading van verse groenten en fruit is essentieel om een bevolking te voorzien van gezonde en evenwichtige voeding. De hamstergolf van afgelopen week en de terugval in de verkoop deze week tonen hoe kort extremen van elkaar liggen. In elk geval heeft het bijzonder veel gevraagd van de medewerkers op de veilingvloer en dit in een permanent evoluerende omgeving waarin een aantal essentiële veiligheidsmaatregelen en -procedures met onmiddellijke ingang dienden geïmplementeerd te worden. Ik wil alle medewerkers dan ook danken voor hun blijvende inzet in deze moeilijke periode.

Rest een oproep aan onze overheid om snel na te denken over een aantal begeleidende maatregelen, ook voor de voedingstuinbouw. We stellen deze week vast dat prijzen volledig onderuitgaan omwille van de logistieke problemen binnen Europa. Het afsluiten van landgrenzen voor burgers, brengt ook logistieke problemen met zich mee die niet te overzien zijn en die de handel van verse producten volledig lam leggen. De snelheidswinst omwille van de verlaten snelwegen verliezen we logistiek volledig door grenscontroles die uren tot dagen kunnen duren. Europees is dringend nood aan afspraken rond grenscontroles voor verse logistiek die de vertragingen binnen redelijke termijnen houden, anders wordt onze sector de dupe van deze wildgroei aan grenscontroles.

Tijdens de voorbije dagen was er ook overleg over de mogelijkheid om groenoogsten als crisismaatregel binnen de GMO te activeren. De mogelijkheid en modaliteiten worden op dit ogenblik besproken binnen de landbouwadministratie. We houden jullie hiervan verder op de hoogte.

Rest me jullie aan te manen tot de nodige voorzichtigheid zowel op jullie bedrijf, op de veiling en uiteraard ook in alle contacten buitenshuis. Samen met jullie hoop ik dat we snel terug mogen evolueren naar een genormaliseerde omgeving en laat ons hopen dat weinigen (zwaar) ziek worden.

 

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter 

TOP