CKCert auditeert vanaf 4 mei

Het coronavirus houdt wereldwijd de hele economie en samenleving in de tang, dus ook de land- en tuinbouw. Maar deze sector heeft veel ervaring met veiligheid en gezondheid. Vandaar dat direct waar nodig voorzorgen en preventiemaatregelen werden genomen om besmetting tegen te gaan. Zo werden bij de REO-producenten geen audits en voorbereidingen meer uitgevoerd sinds ons land op woensdag 18 maart in lockdown ging. Het FAVV maakte bekend dat alle audits van het autocontrolesysteem (ACS) gedurende de periode van de afgekondigde lockdown-overheidsmaatregelen uitgesteld worden zonder een impact te hebben op de bonus van de onderneming.

Verder werden de betrokken certificaten van de private lastenboeken Vegaplan, CodiplanPLUS varken, rund en parkkonijn tijdelijk verlengd tot eind mei. De GlobalG.A.P.-certificaten kunnen evenwel maar verlengd worden voor een periode van hoogstens zes maanden. En als je BIO-certificaat ten einde loopt en je de controle wil uitstellen omwille van gezondheidsreden dien je contact op te nemen met je OCI van je BIO-certificaat. Ten slotte start CKCert vanaf maandag 4 mei terug met auditeren op de productiebedrijven van de REO Veiling. Daarbij zal uiteraard rekening worden gehouden met alle gangbare corona-veiligheidsvoorschriften die momenteel van kracht zijn. Vanuit die optiek bereidt de REO Veiling sinds woensdag 22 april opnieuw haar producenten voor op hun audit. Dit gebeurt op basis van de maatregelen die nu al op gans de site van de REO Veiling worden toegepast in het kader van het coranavirus.

De groenten en fruit van de REO Veiling vinden in optimale omstandigheden hun weg naar de versmarkt. De REO Veiling garandeert dit aan haar producenten en afnemers op basis van kwaliteitscertificaten die bevestigen dat haar operationele, dienstverlenende en commerciële bedrijfsprocessen voldoen aan de gestelde (inter)nationale normen. In die zin wordt de REO Veiling regelmatig geaudit door externe en onafhankelijke controle-instellingen. In april stonden audits op de agenda voor de volgende certificaten : QS, ISO 22000, IFS, ACS en Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De audits zijn niet doorgegaan omwille van de coronacrisis. De certificaten werden verlengd of uitgesteld.

We rekenen er op dat u, REO-producent, ook de gangbare preventiemaatregelen tegen het coronavirus correct toepast op uw bedrijf en de nodige hygiënische instructies mee geeft aan uw medewerkers.

TOP