Maandcijfers januari - maart 2020

In deze productstatistiek lees je de aanvoer- en omzetcijfers van de meest courante REO-producten gedurende januari - maart 2020. Deze gegevens staan tegenover de resultaten van dezelfde periode in 2019. In de volgende nummers van REO Actueel worden de cijfers maandelijks geüpdatet. Op die manier kan je de laatste tendensen in aanvoer en prijsvorming doorheen het jaar op de voet volgen.

Product in de kijker - komkommer

Met een aanvoer van 36,5 miljoen stuks en een omzet van 11,3 miljoen euro op jaarbasis stond komkommer vorig jaar op de 7de plaats in de top 10 van best verkochte REO-producten. Dat was ook in 2018 het geval. Nochtans lag het totaal aantal aangevoerde komkommers in 2019 ruim 2 miljoen stuks lager dan in het recordjaar 2018, maar toch nog steeds boven het 10-jarig gemiddelde (2008-2018) dat op iets meer dan 29 miljoen aangevoerde komkommers staat. De gedaalde aanvoer in 2019 had te maken met de moeilijke prijsvorming in het voorjaar. Echter, met een gemiddelde prijs van 31 eurocent per stuk was de jaarprijs van 2019 hoger dan het tienjarig gemiddelde voor komkommers: 29 eurocent per stuk.

De eerste maanden van het nieuwe seizoen toonden dat het precaire evenwicht tussen vraag en aanbod bij komkommers snel kan worden verstoord. Het feit dat o.a. in Nederland tomatenbedrijven onder druk van het tomatenvirus omschakelden naar komkommers zorgde voor extra aanbod bij een door het coronavirus verstoorde vraag. De prijsvorming bleef dan ook beneden het normale niveau in de maand april 2020. Tot eind maart kende  het nieuwe teeltseizoen immers een relatief goede start, zelfs met een kleine stijging in de aanvoer.

Met een gemiddelde prijs van 38 eurocent per stuk in de eerste drie maanden van 2020 lag de prijs iets hoger dan de gemiddelde prijs van de eerste drie maanden van vorig jaar. Toen haalde komkommer een gemiddelde prijs van 37 eurocent per stuk.

TOP