Maandcijfers januari - april 2020

In deze productstatistiek lees je de aanvoer- en omzetcijfers van de meest courante REO-producten gedurende januari - april 2020. Deze gegevens staan tegenover de resultaten van dezelfde periode in 2019. In de volgende nummers van REO Actueel worden de cijfers maandelijks geüpdatet. Op die manier kan je de laatste tendensen in aanvoer en prijsvorming doorheen het jaar op de voet volgen.

Product in de kijker - courgette

Met een aanvoer van 32,3 miljoen stuks en een omzet van 6,6 miljoen euro op jaarbasis stond courgette vorig jaar op de 8ste plaats in de top 10 van de productgroepen met de hoogste omzet. Dat was ook in 2018 het geval.
Met een gemiddelde prijs van 20 eurocent per stuk was de jaarprijs van 2019 voor courgette net iets hoger dan het 10-jarig gemiddelde: 18 eurocent per stuk. De globale aanvoer van courgettes in 2019 stabiliseerde ten opzichte van het jaar voordien (32,6 miljoen stuks in 2018), maar lag wel ruim 6 miljoen stuks lager dan in het recordjaar 2017 met 38,5 miljoen stuks.

Niettemin stelt de REO Veiling een sterke stijging van 11 miljoen stuks vast in de laatste 10 jaar (2009-2019). Vooral de voorjaarsteelt van courgettes onder glas wint aan belang. Dit komt omdat enkele REO-producenten kiezen voor de reconversie van slateelt naar courgetteteelt in het voorjaar. De Fusarium-problematiek en de minder sterke prijsvorming van serresla in de lenteteelt liggen aan de basis van deze teeltverschuiving. Daarnaast kiezen ook meer openluchttelers voor courgettes onder plastieken tunnels omwille van de kleinere teeltrisico’s, en dus de betere kwaliteit van het eindproduct.

Het areaal courgettes onder glas groeit in 2020 met 24 ha (67 ha in 2020 t.o.v. 43 ha in 2019). Op de REO Veiling verwachten we de grootste aanvoerpiek in week 23 tot week 27. Gedurende die periode zullen de REO-courgettetelers bijna 50 ha in productie hebben. Dit blijkt uit de areaalenquête die in het voorjaar bij de producenten werd gehouden. Vanaf 15 juli zal nog 10 à 20 ha serres in productie zijn. De productie van courgettes in open lucht is met ruim 200 ha in deze periode veel groter dan de productie van courgettes onder glas. De areaalenquête biedt de REO Veiling correcte informatie om deze volumes op de beste manier in de markt te zetten.

Ondanks de Coronacrisis kende het huidige courgetteseizoen een relatief goede start. Met een gemiddelde prijs van 34 eurocent per stuk in de eerste vier maanden van 2020 is de prijs hoger dan de gemiddelde prijs van de eerste vier maanden van vorig jaar. Toen haalden courgettes een gemiddelde prijs van 24 eurocent per stuk.

Enkele geëngageerde Fine Fleur-producenten telen sinds 2016 courgettes. Ze worden jong geoogst en zijn iets kleiner van kaliber. De gecreëerde meerwaarde werd vorig jaar beloond. In 2019 werd per verpakking gemiddeld ruim 40 eurocent meer betaald.

TOP