Tussenkomst producentgerichte GMO-acties 2020

Dit jaar kunnen individuele facturen in het kader van producentgerichte GMO-acties in het operationeel programma van de REO Veiling door jullie, producenten, worden ingebracht voor een maximum van 2,45% van de referentie-omzet. De tussenkomst in producentgerichte GMO-acties is als volgt geregeld:

 • bij factuurbedragen tot een bovengrens van 1,50% van de referentie-omzet ontvang je een steunpercentage van 45%;
 • bij factuurbedragen tussen 1,50% en 2,45% van de referentie-omzet ontvang je een steunpercentage van 35%.

Zie ook in de onderstaande tabel:

Staffeling tussenkomst REO Veiling op individuele bedrijven vanaf 1 januari 2020

Ondergrens (omzet j-2)

Bovengrens (omzet j-2)

Tussenkomst

REO Veiling

Tussenkomst aan teler (in %-age van omzet j-2)

0,00%

1,50%

45%

0,68%

1,50%

2,45%

35%

0,33%

 

1,01%

Om op een vlotte manier gebruik te maken van deze verhoogde tussenkomst voor jullie bedrijven werd de voorbije maand de lijst met subsidiabele acties uitgebreid. De lijst die vanaf 1 april 2020 van toepassing is op de REO Veiling vind je terug op ons Extranet-platform. In de lijst wordt ook de mogelijkheid geboden om kleine collectieve investeringen toe te laten in het kader van de producentgerichte acties. Het invullen van deze acties is opgesplitst in drie procedures:

Procedure 1:

Facturen van collectieve acties op naam van het Operationeel Fonds van de REO Veiling die niet onder investeringen vallen, volgen de procedure die in het verleden van toepassing was. Dit betekent concreet bestelling door de producent bij de leverancier. Aftekenen van de leveringsbon bij het afhalen van het product door de producent of bij het afleveren van het product bij de producent. Opmaken van een factuur op naam van het Operationeel Fonds van de REO Veiling, met duidelijke vermelding van de identiteit van de producent, zijn fyto-licentie indien van toepassing en het tekenen van deze factuur door de producent ter goedkeuring. De REO Veiling accepteert deze factuur enkel en alleen als deze voorwaarden vervuld zijn! Alle andere facturen worden geprotesteerd.

Procedure 2:

Facturen van collectieve telersinvesteringen op naam van het Operationeel Fonds van de REO Veiling die in één jaar worden opgenomen (geen afschrijvingsperiode):

 • Via een aanvraagformulier op voorhand aanvragen bij REO-medewerker Nancy Vindevogel (051/23.12.49);
 • Vergelijkbare offertes (minstens 2, indien nodig 3);
 • Bij aanpassingen van werktuigen, een afspraak maken met REO-medewerker Nancy Vindevogel (051/23.12.49) voor het nemen van een foto vooraleer de aanpassing wordt gerealiseerd;
 • Relevante verzamelaanvragen indienen wanneer bewijs nodig is van areaal groenten of fruit voor de versmarkt;
 • Ondertekenen overeenkomst collectieve producenteninvestering;
 • Na het verwerken van de bovengenoemde administratie kan een bestelbon opgemaakt en ondertekend worden door de REO Veiling.

Procedure 3:

Facturen van collectieve telersinvesteringen op naam van het Operationeel Fonds van de REO Veiling die afgeschreven worden over een periode van 5 jaar:

 • Via een aanvraagformulier op voorhand aanvragen bij REO-medewerker Nancy Vindevogel (051/23.12.49);
 • Vergelijkbare offertes (minstens 2, indien nodig 3);
 • Bij aanpassingen van werktuigen, een afspraak maken met REO-medewerker Nancy Vindevogel (051/23.12.49) voor het nemen van een foto vooraleer de aanpassing wordt gerealiseerd;
 • Relevante verzamelaanvragen indienen wanneer bewijs nodig is van areaal groenten of fruit voor de versmarkt;
 • Ondertekenen overeenkomst collectieve producenteninvestering, beschikbaar bij REO-medewerker Nancy Vindevogel;
 • Na het verwerken van de bovengenoemde administratie kan een bestelbon opgemaakt en ondertekend worden door de REO Veiling.

De financiële afhandeling wordt vastgelegd in de overeenkomst collectieve producenten­investe­ring.

TOP