Verbouwingswerken tot eind september

De REO Veiling optimaliseert verder de operationele en logistieke werking in haar verpakkingsafdeling. Voor die reden werd op 11 mei begonnen met verbouwingswerken in loods A. Het gaat in eerste instantie om de uitbouw van de laadkades. Deze aanpassingswerken zijn nodig om de extra toestroom van ongesorteerde klapkisten op een efficiënte manier te laten verlopen. Daarmee anticipeert de REO Veiling op de omschakeling van starre naar klapkisten.

De verbouwingswerken gebeuren gefaseerd en het einde van de werkzaamheden is voorzien rond eind september. Om de continue aanvoer van verpakkingen door kopers niet te belemmeren, wordt loods E gedurende de uitvoeringstermijn van de verbouwingswerken opengesteld voor de retour van verpakkingen. Dit betekent concreet dat de laadkades E1 tot E6 open zijn van maandag tot zaterdag voor de kopers.
In loods A blijven de laadkades A1 tot A4 tijdens de verbouwingswerken op marktdagen open voor de aanvoer van verpakkingen door kopers, en dit tussen 5u30 en 9u ’s morgens. Op alle weekdagen blijven deze laadkades toegankelijk voor de aanvoer van EPS starre kisten. Voor beide loodsen (loods A en E) blijven de bestaande openingsuren ongewijzigd. Deze praktische afspraken worden aangehouden gedurende de volledige uitvoeringstermijn van de verbouwingswerken.

Loods A en E worden in onderstaand plan aangeduid.

foto 1
TOP