Woord van de voorzitter

Beste lezer

Langzaam valt onze maatschappij terug in haar routinematige plooi. Alleen al de dagelijkse aankondiging van de ochtendfiles op de radio toont aan dat we terug aansluiten bij het nieuwe normaal. Toch blijft het belangrijk om in een omgeving zoals de REO Veiling verder de nodige aandacht te hebben voor de genomen veiligheidsmaatregelen om besmetting met Covid-19 te voorkomen. Ik wil dan ook allen die dagelijks over de vloer komen op de REO Veiling danken voor de getoonde betrokkenheid en de inspanningen om veilig te werken. We hebben met zijn allen aan de maatschappij getoond dat er veilig kan gewerkt worden. Dit werd trouwens bevestigd door de controlebezoeken van zowel de bedrijfsarts als de arbeidsinspectie. Jullie allen verdienen hiervoor een pluim, te meer daar de genomen maatregelen gerealiseerd werden in een omgeving waar zowel producenten, kopers als medewerkers dagelijks op de werkvloer aanwezig zijn.

Naast het voorzichtig met elkaar omgaan omwille van de Covid-19 besmetting, werd tijdens de voorbije jaarhelft op onze veiling ook hard gewerkt om de arbeidsveiligheid in de neerzetloods te verhogen. Samen met externe adviseurs werd met alle betrokkenen op de werkvloer gewerkt aan een voorbereidende studie die de verkeersstromen in de neerzetloods in kaart brengt. Vanuit deze studie werden een aantal veiligheidsmaatregelen geformuleerd die samengebracht werden in het document “Veiligheidsvoorschriften van toepassing in de loodsen van de REO Veiling”. In de voorbije weken werd dit document overgemaakt aan alle kopers, transporteurs en gebruikers van de accommodaties van de REO Veiling. In dit document worden de bestaande maatregelen alsook de bijkomende veiligheidsregels gebundeld. De geformuleerde regels zijn met onmiddellijke ingang van kracht en moeten de veiligheid van onze medewerkers en alle gebruikers van onze accommodaties waarborgen. Daarnaast werden vanuit de raad van bestuur de nodige middelen vrijgemaakt om tijdens de komende maanden een aantal structurele ingrepen in de loodsen door te voeren die de arbeidsveiligheid en de controle hierop moeten helpen realiseren. Het betreft onder andere:

  • het voorkomen dat onbevoegde derden de loodsen van de REO Veiling kunnen betreden;
  • het aanbrengen van de nodige belijningen en markeringen;
  • het voorkomen van dode hoeken bij de interne transporten;
  • het uitrusten van de heftrucks met blue- en red-spot;
  • het vernieuwen van de sanitaire voorzieningen in de neerzetloods met alleen nog toegang via de buitenzijde van de loods;
  • het voorzien van opleidingen voor de eigen medewerkers, eventueel aangevuld met korte digitale opleidingsprogramma’s voor de gebruikers van onze loodsen.

Tijdens de komende weken zal er extra op toegezien worden dat ook deze maatregelen leiden tot meer veiligheid op de werkvloer van de REO Veiling. Ook hier zijn we er van overtuigd dat iedereen de discipline zal tonen om correct met deze maatregelen om te gaan. Kopers, transporteurs en derden die zich niet houden aan de afspraken zullen daar systematisch op aangesproken worden. Bij herhaalde vaststellingen rond het negeren van de gemaakte afspraken, kan overgegaan worden tot sancties en eventueel een verbod om de loodsen te betreden. Als raad van bestuur en directie staan we er op dat arbeidsveiligheid een permanent aandachtspunt is waar elke gebruiker van de accommodatie van de REO Veiling aandacht voor heeft. De voorbije periode geeft ons het vertrouwen dat we op jullie allen mogen rekenen om ook hierin stappen vooruit te zetten.

 

Rita Demaré - Voorzitter


Rita Demaré
Voorzitter 

TOP