Maandcijfers januari - mei 2020

In deze productstatistiek lees je de aanvoer- en omzetcijfers van de meest courante REO-producten gedurende januari - mei 2020. Deze gegevens staan tegenover de resultaten van dezelfde periode in 2019. In de volgende nummers van REO Actueel worden de cijfers maandelijks geüpdatet. Op die manier kan je de laatste tendensen in aanvoer en prijsvorming doorheen het jaar op de voet volgen.

Product in de kijker - tomaat

Tomaten zijn dankzij een aanzienlijke areaaluitbreiding en de bijhorende volumestijging de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste product op de REO Veiling qua jaaromzet. Gelet op de brede productdiversificatie bij tomaat en in functie van een duidelijk overzicht hebben we hieronder de globale cijfers van de periode januari-mei 2020 opgesplitst naar drie segmenten:

Losse tomaat

Met een aanvoer van 7,34 miljoen kg en een gemiddelde prijs van 89 eurocent per kg kende losse tomaat in de eerste vijf maanden van dit jaar een relatief goede start in vergelijking met dezelfde periode van het voorbije jaar: 6,29 miljoen kg en een gemiddelde prijs van 83 eurocent per kg in 2019.

Trostomaat

De REO Veiling kende in de laatste twee jaren een grote areaaluitbreiding van ruim 45 hectare in de tomatenteelt. Dit vertaalde zich hoofdzakelijk in een sterke aanvoerstijging van trostomaat. Met de aanvoer van 10,07 miljoen kg in de eerste vijf maanden van 2020 is sprake van een verdubbeling t.o.v. dezelfde periode in 2019 (4,57 miljoen kg). De gemiddelde prijs per kg (91 eurocent in 2020) ligt dit jaar bijna 20 eurocent hoger in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar: 72 eurocent per kg.

Tomaat speciaal

Dit betreft onder meer de volgende variëteiten: coeur de boeuf, San Marzano, troscherry- en snoeptomaatjes. Met een aanvoer van 757.000 kg en een gemiddelde prijs van 3,11 euro per kg deed dit tomatensegment het qua prijsvorming in de eerste vijf maanden van dit jaar beduidend beter t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar: 1,35 miljoen kg en een gemiddelde prijs van 1,83 euro per kg. De gemiddelde prijs van dit jaar (3,11 euro per kg in januari-mei 2020) ligt overigens 76 eurocent hoger dan de gemiddelde verkoopprijs voor de periode januari-mei van de laatste vijf jaren. De hogere verkoopprijs is grotendeels te danken aan een verschuiving in de verschillende variëteiten.

TOP