REO-producent finalist in Europese wedstrijd

Duurzaam en circulair produceren is de weg naar de toekomst. REO-producent Kris Deguffroy bewandelde die weg met de installatie van een innovatief teeltsysteem voor zijn aardbeien. Het moderne teeltsysteem maakt het mogelijk om aardbeiplanten in mobiele trays boven de grond te telen. Onder de verhoogde teeltbakken is een collector gebouwd om het overtollige irrigatiewater op te vangen. Het irrigatiewater wordt ontsmet en kan nadien volledig hergebruikt worden, waardoor het een volledig gesloten systeem wordt. Zo verminderde Kris het waterverbruik op zijn aardbeienbedrijf met maar liefst 80 procent.
Het duurzame teeltsysteem los van de bodem zorgt er ook voor dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk is afgenomen. De productiviteit op het tuinbouwbedrijf is daarentegen gestegen. Want de plantdichtheid bedraagt nu 72 planten in plaats van 35 planten per vierkante meter. Ook de automatisering van bepaalde facetten van het productieproces verhoogde de rendabiliteit, samen met de bedrijfsefficiëntie en het ergonomisch werkcomfort voor medewerkers.

Kris Deguffroy installeerde het innovatieve teeltsysteem in samenwerking met het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Het Vlaamse VLIF-innovatieproject werd onder de noemer ‘Aardbeitrayveld’ ingediend voor de internationale wedstrijd Rural Inspiration Awards 2020, kortweg RIA2020. De RIA2020-wedstrijd wordt door The European Network for Rural Development (ENRD) georganiseerd om de zichtbaarheid van de plattelandsontwikkeling en de bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) aan de bio-economie en de strijd tegen de nieuwe klimaatuitdagingen te vergroten. Daarnaast moet de wedstrijd ook de kennisuitwisseling bevorderen en netwerken tussen stakeholders in Europa in de steigers zetten.
De initiatiefnemers van de wedstrijd kregen in totaal exact 71 inzendingen binnen uit alle hoeken van Europa. De meeste inzendingen waren projecten binnen het thema ‘klimaatmatiging’ (30), gevolgd door bio-economie (23) en ‘klimaataanpassing’ (18). Het innovatieproject van Kris Deguffroy werd door een onafhankelijke jury geselecteerd als één van de vijftien finalisten in de wedstrijdcategorie bio-economie op basis van de praktische en duurzame pluspunten van het nieuwe teeltsysteem. De finaleplaats bevestigt dat de dagelijkse inspanningen die onze producenten op het vlak van technologische vernieuwingen en moderne teelttechnieken leveren internationaal naar waarde geschat worden. Het stemt bovendien hoopvol dat onze producenten, over de generaties heen, verder blijven inzetten op de toekomst van de West-Vlaamse tuinbouw. Waarvoor felicitaties.

foto 1
TOP