Segmentatie 2020 – toegelaten rassen (belichte- en najaarsteelt)

Het Vlaamse groentelandschap kent de laatste jaren een sterke stijging van het areaal van tomaten uit belichte teelt. De REO Veiling wil zich ook dit jaar onderscheiden in de kwaliteit van losse en trostomaten. Daarom werd deze maand een aparte segmentatielijst voor belichte en najaarsteelten opgemaakt. De rassenlijst is opnieuw tot stand gekomen na het toepassen van minimale (knock-out) criteria voor diverse kwaliteitsaspecten van de nieuwe tomatenrassen. Dit resulteerde in een objectievere beslissing over de segmentatie en een continue verbetering van het imago van Flandria-tomaten in het algemeen en de segmenten in het bijzonder.

De rassenlijst (klik hiernaast)

TOP