Woord van de voorzitter

Beste lezer

Het zomerse weer van de voorbije weken zou enig vakantiegevoel moeten geven. Het is traditioneel de periode waarin we in een meer ontspannen omgeving kunnen genieten van sociale contacten bij een frisse pint of genietend van een etentje samen op een zonnig terras. Niets is echter minder waar. De verontrustende cijfers over het aantal Covid-besmettingen in bepaalde regio’s, deze week gevolgd door het snel verhogen van de ziekenhuisopnames, zijn ontnuchterend. We bevinden ons volop in de voorspelde tweede Covid-golf, en dit stilaan zowat overal in Europa. De realiteit waarmee we moeten leren leven is het beperken van onze dichte contacten tot het essentiële, namelijk ons gezin eventueel uitgebreid met onze ouders of niet-inwonende kinderen.

Daarnaast dienen we er over te waken dat alle professionele contacten strikt verlopen. Als essentiële sector, en dat blijven we ook in deze tweede besmettingsgolf, hebben we in maart en april al doende geleerd hoe we professioneel dienen om te gaan met het Covid-risico. Handhygiëne, regelmatig de handen wassen en ontsmetten, voldoende afstand houden en contacten in tijd limiteren blijven essentieel. Begin deze week werden de maatregelen die we midden maart uitvaardigden om de werking van onze coöperatie te borgen, terug naar alle gebruikers van onze infrastructuur rondgestuurd. Weet dat sinds het eerste rondsturen deze maatregelen nog altijd van kracht waren en dit niettegenstaande maatschappelijk de indruk was dat hier minder diende mee rekening gehouden te worden.

In onze directe omgeving, stads- en dorpskernen, winkelcentra, horeca, bioscopen, … wordt vandaag massaal ingezet op het dragen van mondmaskers. Het betreft hier omgevingen waar afstand houden bijzonder moeilijk is. Weet trouwens dat deze contacten absoluut vermeden werden door de algemene lockdown die ingevoerd werd in maart - april. Mondmaskers vormen nu het alternatief voor een algemene lockdown. Als REO Veiling hebben we geen probleem dat de gebruikers van onze accommodatie een mondmasker opzetten als ze product aanvoeren, product komen laden of lossen of werken op de REO Veiling. Daarnaast willen we er op wijzen dat het heel belangrijk is om:
- de verblijftijd op de veiling tot het strikte minimum te beperken, verlaat dan ook de neerzetloods en verpakkingsafdeling onmiddellijk nadat je gelost of geladen bent;
- strikt respecteren van 1.5 m afstand, zowel op de keurtafel, in de loodsen als bij de controle in de verpakkingsafdeling;
- elke sociale babbel met collega-producenten of kopers of onder collega’s vermijden in de loodsen en elders.

Ten slotte roepen we iedereen op om omzichtig om te gaan met het Covid-risico. Vandaar dat vergaderingen tot het essentiële minimum beperkt worden. Bovendien zijn de volgende maatregelen essentieel om te mogen vergaderen in de vergaderzalen van de REO Veiling:
- groep beperken tot maximum 7 personen in de vergaderzaal van de raad van bestuur;
- groep beperken tot maximum 25 personen in de grote vergaderzaal;
- groep beperken tot de vooraf aangemelde kopers in de verkoopzaal;
- de indeling van de zaal respecteren zoals ze nu is opgesteld;
- dragen van mondmaskers bij het binnenkomen en buitengaan en telkens je je verplaatst in de zaal;
- bij het niet respecteren van deze regels wordt individueel of collectief de toegang tot de accommodatie van de REO Veiling verboden.

Ik durf jullie allen toch een deugddoende zomer toewensen binnen de beslotenheid van je dichtste familie. Ik hoop dat jullie allen het gezond houden en ik durf jullie vragen de inspanningen die we opleggen binnen de REO Veiling voor jezelf en alle anderen te respecteren.

 

Rita Demaré - VoorzitterRita Demaré
Voorzitter 

TOP