Oogstprognoses nieuw hardfruitseizoen

Naar jaarlijkse gewoonte maakten VLAM, VBT en Boerenbond bij de start van het nieuwe hardfruitseizoen hun eerste oogstramingen bekend voor de appelen- en perenpluk in ons land. Het Belgische perenareaal kende een stijging van 293 ha, wat het totale areaal op 10.658 ha brengt. Gecombineerd met een hogere productie per hectare zorgt dit wellicht voor een stijging van de perenoogst met 9%. Men verwacht dat in totaal 362 miljoen kg Belgische peren wordt geplukt.

De totale productie van Belgische appelen wordt geschat op 167 miljoen kg. Dat is 31% minder dan in het vorige seizoen. De lagere appeloogst in België is vooral toe te schrijven aan een daling in het appelareaal van 313 hectare, wat het totale areaal op 5.475 ha brengt. Daarnaast hebben de gevolgen van de zware oogst en de droogteperiodes in het vorige hardfruitseizoen een duidelijke invloed op de appeloogst van dit seizoen. Het totale hardfruitareaal in België (16.133 ha) blijft min of meer stabiel t.o.v. 2019. Ook in 2020 is er in de hardfruitsector behoorlijk wat productschade door zonnebrand ten gevolge van de extreme temperaturen die we begin augustus ondergingen tijdens de warmste week ooit in België. Wat de exacte gevolgen hiervan uiteindelijk zullen zijn, valt af te wachten.

In Europa wordt de perenproductie geschat op ruim 2 miljard kg. Dit is een stijging van 12% t.o.v. van vorig seizoen. Voor de variëteit Conference, dat de toonaangevende variëteit is in ons land, wordt een stijging verwacht van 4%. In tegenstelling tot wat het groeiende productiecijfer laat vermoeden, is het Europese perenareaal op vijf jaar tijd gedaald van 123.000 ha in 2013 naar 114.000 ha in 2018. In Europa steeg de perenproductie, maar daalde het areaal. In België breidden zowel de productie als het areaal uit, waardoor ons land ondertussen de vierde grootste perenproducent van de Europese Unie geworden is, na Italië, Spanje en Portugal.

Voor appelen wordt de Europese productie geschat op 10,7 miljard kg. Dit is 1% lager dan de appeloogst van vorig seizoen. Wanneer de huidige oogst vergeleken wordt met de oogsten van de laatste drie seizoenen, is er een daling van 4%. De productie van Jonagored wordt in Europa 6% lager ingeschat dan vorig seizoen. Jonagold noteert Europees zelfs een verlies van 21% t.o.v. vorig seizoen. De daling van de Europese oogstvooruitzichten voor appelen is vooral toe te schrijven aan de tegenvallende appeloogst in Spanje (-16%), Oostenrijk (-17%), Hongarije (-23%), maar vooral ook de appeloogst in ons eigen land (-31%).
In 2020 bedraagt het areaal appelen in de EU 530.000 ha, wat een stijging betekent van 10.000 ha ten opzichte van vorig jaar. Binnen de Europese appelenteelt is België een veel kleinere speler dan in de Europese perenteelt. Ons land staat op de 15de plaats. Polen is koploper met 33% van het Europese appelenareaal.

De eerste oogstramingen voor het nieuwe hardfruitseizoen in zowel Europa als België worden traditioneel begin augustus voorgesteld op Prognosfruit. Het internationale congres werd deze maand voor het eerst online gehouden omwille van de coronaproblematiek. Ruim 160 vertegenwoordigers uit heel Europa, waaronder ook de REO Veiling, namen deel aan het digitale congres waarop het verloop van het voorbije hardfruitseizoen werd geanalyseerd en vooruit werd gekeken op de appelen- en perenoogst voor het hardfruitseizoen 2020-2021 in België en Europa. De vooruitzichten voor het Belgische hardfruitseizoen zijn gebaseerd op een enquête bij 200 fruitteeltbedrijven verspreid over alle Belgische provincies. De onderstaande grafieken tonen de ramingen per Europees land en per variëteit van appelen en peren.

bron: VBT

foto 1
foto 1
foto 1
foto 1
TOP