De lancering van Care4Growing is een feit

Care4Growing is ontstaan uit een unieke samenwerking van de 3 grootste groenten- en fruitcoöperaties in België.
Het Care4Growing-project rond datavergaring en digitalisering zal de hele sector transformeren. Met dit multifunctionele platform zorgt Care4Growing ervoor dat elke teler over een mobiel hulpmiddel beschikt dat hem bij zijn dagelijkse taken ondersteunt en het werken efficiënter maakt. Een ‘virtuele assistent’ op het veld, die bestaande en nieuwe dienstverlening combineert en een proactieve ondersteuning biedt doorheen het hele teeltproces bij ruim 3.000 producenten. Dit is slechts de basis voor een hoogwaardig en toekomstgericht IT-platform, want binnenkort zullen ook andere partners uit de land- en tuinbouwsector kunnen aansluiten op dit platform. Zo zal Care4Growing een heus ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen rond de teler en de dienstverlening verder uitbreiden met nieuwe functionaliteiten ten dienste van de teler en zijn partners. Een unieke samenwerking die de werking in de hele sector ingrijpend zal veranderen.

Al geruime tijd heeft digitalisering een grote impact op ons leven. Ook rondom ons, in de land- en tuinbouw, zien we heel wat initiatieven rond digitalisering, zowel bij de productie als bij de consumptie van groenten en fruit. Als initiatiefnemers binnen hun sector willen de producentenorganisaties BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en REO Veiling volop inzetten op digitalisering. Daarom werd een hoogwaardig en toekomstgericht IT-project uitgedacht: Care4Growing. Een project rond datavergaring en digitalisering dat de hele land- en tuinbouwsector zal transformeren.

“Care4Growing is in de eerste plaats een mobiel hulpmiddel
dat de teler ondersteunt doorheen het hele traject ‘van teelt tot aanvoer’.”

Als eerste stap in deze digitalisering wil Care4Growing ervoor zorgen dat elke teler over een handig hulpmiddel beschikt dat hem bij zijn dagelijkse taken ondersteunt: een ‘virtuele assistent’ op het veld, waarbij bestaande en nieuwe dienstverlening worden gecombineerd. Een proactief hulpmiddel dat het hele traject ‘van teelt tot aanvoer’ begeleidt. Care4Growing zal uiteindelijk meer dan 100 functionaliteiten bieden, concrete oplossingen ten dienste van de producent én zijn partners.   

“Gaandeweg worden er steeds meer handige functionaliteiten toegevoegd
aan de applicatie, die zo zal uitgroeien tot een veelzijdige tool
met heel wat informatie en diensten voor onze telers.”
 

Ook na de lancering zullen nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld en aan het digitale platform worden toegevoegd. Dit is de start van een ambitieus project, waarbij we op langere termijn een heus ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen, waarbij ook andere partijen uit de land- en tuinbouwsector (leveranciers, proefcentra, lastenboekhouders,…) kunnen koppelen met het platform. Het platform is tevens zo gebouwd dat nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie en chatbots, kunnen worden ingezet.

“Op termijn willen we een heus ‘digitaal ecosysteem’ uitbouwen,
waarbij ook andere partners uit de land- en tuinbouwsector kunnen koppelen.”

Care4Growing is een multifunctioneel platform, zowel mobiel als webbased, waarop telers en partners uit de sector eenvoudig met elkaar kunnen samenwerken.  Momenteel wordt deze technologie voor het eerst in gebruik genomen door de 3 grootste producentenorganisaties van groenten en fruit, en zo zullen maar liefst 3.000 producenten verenigd worden op het platform.  In een later stadium zal Care4Growing ook de connectie met andere stakeholders in onze land- en tuinbouwsector uitwerken, om te evolueren naar een digitaal ecosysteem voor de land- en tuinbouwsector.

 

Kwaliteitsvolle data vormen de vruchtbare bodem van dit digitale platform.”

Het is de bedoeling om de teler te helpen zijn bedrijfseigen informatie te beheren en hem een 360°-overzicht te geven van zijn teelten. Want het beheren van volledige en kwaliteitsvolle informatie zal tevens de basis vormen in het streven naar een nóg betere kwaliteit en optimale vermarkting van onze producten. Via deze veelzijdige digitale omgeving wordt een expert community opgebouwd, om nog beter een antwoord te kunnen bieden op marktvragen en met vertrouwen de toekomst in te stappen.

Bijlage: bekijk ook de video waarin Care4Growing kort wordt uitgelegd via deze link https://youtu.be/uvr_LkUEeMU

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u contact opnemen met Steven Boen, Care4Growing.
Contact:  info@care4.be

Bron: LAVA

TOP