Woord van de voorzitter

Beste lezer

Tijdens de laatste bijeenkomst van de raad van bestuur van onze coöperatie kregen we een demonstratie van ‘Care4Growing’. Dit nieuwe digitale platform wordt samen ontwikkeld door de drie LAVA veilingen Belorta, Coöperatie Hoogstraten en de REO Veiling. Tijdens de voorbije maanden werd hard gewerkt aan een toegankelijk en breed inzetbaar registratie- en communicatieplatform. Dit platform moet het oude registratieprogramma van onze veiling vervangen en meteen zorgen voor een dynamische en interactieve omgeving waarin onze teelten centraal staan. Dit alles vanaf het voorbereiden van de teeltplanning over het telen tot het oogsten, stockeren en commercialiseren van onze producten.

Op dit ogenblik lopen volop de testen met het nieuwe registratieplatform. Belangrijk hierbij is dat het platform:

  • de teeltregistratie toelaat vanop computer, tablet maar ook via smartphone;
  • ontwikkeld werd met het oog op de registratie van alle teelten, dus ook de teeltregistratie van andere teelten dan groenten en fruit wordt perfect ondersteund;
  • toelaat om het areaal en de percelen binnen te trekken via het e-loket, dit vermijdt in elk geval het dubbel tekenen en ingeven van percelen;
  • meer en meer interactief wordt, dit betekent dat het platform zo snel mogelijk moet toelaten om actief te communiceren binnen uw eigen bedrijf, met uw collega-tuinders, maar ook met uw voorlichters, uw leveranciers van planten, zaden, fyto-producten en meststoffen;
  • moet toelaten dat op termijn loonwerkers en andere dienstverleners kunnen aangestuurd worden vanuit het platform en ook de nodige registraties voor u kunnen uitvoeren;
  • ontwikkeld is met het oog op een efficiënte commerciële communicatie tussen uw veiling en jullie, de gebruikers van de diensten van uw coöperatie;
  • kan gekoppeld worden aan toepassingen van zowel toeleveranciers van producten als dienstverleners op jullie bedrijven.

Als voorzitter vond ik het belangrijk dat bij de demo mijn collega-bestuurders meteen heel concrete vragen stelden over de werking en de mogelijkheden van het nieuwe platform. Hierbij heb ikzelf onthouden dat de digitale omgeving waarin het nieuwe digitale platform geprogrammeerd werd, permanent toelaat om nieuwe toepassingen toe te voegen. Het zal dan ook belangrijk zijn om vanaf het lanceren van het nieuwe platform jullie vragen en behoeften kenbaar te maken. Dit is immers de dynamiek en de meerwaarde die het nieuwe platform moet bieden in vergelijking met het oude registratieprogramma. Daarnaast was het voor mij een bijzondere geruststelling dat er opleidingssessies voorzien worden voor ons. Maar weet dat voor degenen die meer vertrouwd zijn met een digitale omgeving korte opleidingsfilmpjes beschikbaar worden gesteld via het extranet om elk van jullie wegwijs te maken in deze nieuwe digitale omgeving.

Ten slotte kregen we tijdens de laatste bijeenkomst van de raad van bestuur het ondersteunend promo-filmpje te zien. Dit filmpje krijgen jullie mee via deze digitale REO Actueel. Het toont op een bevattelijke wijze waarvoor ‘Care4Growing’ staat. Ik denk dat we er best fier op mogen zijn dat Belorta, Coöperatie Hoogstraten en de REO Veiling met dit samenwerkingsproject de weg openen naar de interactieve en digitale land- en tuinbouwwereld van morgen. We hopen dat dit digitale platform, waar straks meer dan 4.000 actieve producenten gebruik van maken, echt het centrum van de agrarische communicatie wordt. Het toont in elk geval de dynamiek van de plantaardige sector om samen met zijn stakeholders op een interactieve wijze te werken aan de markt en de producten van morgen.

 

 

Rita Demaré - VoorzitterRita Demaré
Voorzitter 

TOP