REO Veiling introduceert Care4Growing bij Inagro

In de vorige REO Actueel kregen jullie, REO-producenten, in primeur een eerste uiteenzetting over de Care4Growing-applicatie die in samenwerking met BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en de REO Veiling wordt ontwikkeld ter ondersteuning van jullie dagelijkse bedrijfstaken. In een later stadium wil LAVA zoveel mogelijk stakeholders betrekken in het Care4Growing-verhaal. Daarom stelde de REO Veiling onlangs de applicatie coronaproof voor aan de medewerkers van Inagro tijdens een videomeeting. “De Belgische groenteveilingen hebben altijd een voortrekkersrol gehad op het vlak van digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan de simultaanverkoop of het thuiskoopsysteem die respectievelijk in 1983 en 1997 in gebruik werden genomen. De introductie van Care4Growing is een volgende logische stap in de verdere digitalisering van de land- en tuinbouwsector”, aldus Rik Decadt.

“Care4Growing moet een multifunctioneel platform worden waarop telers en partners uit de sector eenvoudig met elkaar kunnen samenwerken”, gaat de directeur productie van de REO Veiling verder. “Met onze medewerking wordt de applicatie daarom ook geïntroduceerd bij de stakeholders in de groente- en fruitsector. Onlangs hielden we een videomeeting met de medewerkers van Inagro tijdens een vrijwillig opleidingsmoment, genaamd INFO@LUNCH, om toelichting te geven bij de nieuwe applicatie. Niet minder dan 55 medewerkers van Inagro namen deel aan de videomeeting. Na een korte presentatie over de mogelijkheden die de applicatie in de toekomst zal bieden aan de producenten, hadden we ook aandacht voor de vele mogelijkheden en opportuniteiten die het digitaal platform zal bieden voor Inagro. Hierbij denken we aan nieuwe methodes om met de REO-producenten samen te werken, om met hen data uit te wisselen en hen webtools aan te bieden.”
Tijdens de videomeeting demonstreerde onze directeur productie ook hoe teelten op een eenvoudige manier geregistreerd kunnen worden op de applicatie, rekening houdend met de bestaande wetgevingen. “Via de chat werden heel wat vragen gesteld  over mogelijkheden van koppelingen naar andere platformen, zoals die van Inagro. De deelnemers aan de videomeeting toonden alvast veel interesse en zijn zeer benieuwd naar hun eerste ervaringen met het platform”, stelde Rik Decadt achteraf tevreden vast.

Met medewerking van de REO Veiling organiseert LAVA op dinsdag 10 november een virtueel evenement om de applicatie voor te stellen aan heel wat stakeholders in de groente- en fruitsector. Verscheidene gastsprekers komen aan het woord, waaronder Steven Boen, coördinator van Care4Growing,  de algemeen directeur van BelOrta, Coöperatie Hoogstraten en de REO Veiling, en Vlaams minister van landbouw Hilde Crevits. Het virtueel event maakt stakeholders warm om vol overtuiging eveneens in het Care4Growing-project te stappen.

TOP