Digitale ontmoetingen via Zoom, Kudo, Dingtalk,…

De promotie van onze groenten en fruit in het buitenland gebeurt vooral handelsgericht. Zo wordt er deelgenomen aan internationale vakbeurzen en worden er buitenlandse contactdagen georganiseerd om persoonlijke gesprekken te faciliteren tussen Vlaamse exporteurs en buitenlandse inkopers. VLAM voorziet hiervoor niet alleen de nodige omkadering en begeleiding, maar brengt ook de verschillende relevante gesprekspartners bij elkaar en trekt waardevolle B2B-ontmoetingen op gang in een goede samenwerking met ‘Flanders Investment and Trade’. Dit alles kan het vertrekpunt zijn voor een commerciële en toekomstgerichte samenwerking binnen verschillende doelmarkten.

De coronacrisis maakt beursdeelnames, contactdagen, maar ook persrondleidingen, vandaag onmogelijk. Ook proeverijen in buitenlandse winkelpunten om interactief kennis te maken met Belgische groenten en fruit zijn momenteel niet evident. VLAM speelt volop en flexibel in op deze gewijzigde socio-economische context om zijn opdracht op het gebied van exportpromotie optimaal te blijven waarmaken. Daarbij worden ervaringen en technische knowhow intern gedeeld om maximaal resultaat te bekomen met de beschikbare middelen. Zo investeerde VLAM in de nodige technologie om B2B-meetings digitaal te laten verlopen. In november staat een eerste virtuele contactdag op de agenda voor inkopers uit Singapore. In de aanloop naar dit virtueel contactmoment levert VLAM een foodbox aan de Singaporese inkopers met de wervende boodschap: “During a CRISIS we like to THINK out of the box… so here is a food box”. In de foodbox zit een selectie van producten. “Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met deze aanpak voor Singapore, worden volgende initiatieven op andere markten voorbereid”, voorspelt Nele Van Avermaet, promotiemanager groenten en fruit van VLAM.

Sommige internationale vakbeurzen worden omgevormd tot een digitale beurs en kunnen toch doorgaan met VLAM-ondersteuning voor exporteurs en veilingen. Nele Van Avermaet: “We zijn hierop aanwezig samen met onze exporteurs en proberen op zo’n digitale beurs uiteraard te zorgen dat er echt zoveel mogelijk contacten kunnen gelegd worden met potentiële klanten. Op basis van de opgedane ervaringen schatten we hiervan de meerwaarde in om te bepalen of we deze aanpak kunnen herhalen op andere markten.”

In de EU-programma’s in Duitsland/Oostenrijk, Brazilië en China waren proeverijen gepland in supermarkten. Dit is jammer genoeg niet meer mogelijk wegens de verstrengde hygiënevoorschriften ten gevolge van de coronapandemie. Daarom wordt de piste onderzocht om peren uit te delen die de consument thuis kan proeven. “We blijven absoluut niet bij de pakken zitten. Dit voorjaar hebben we een succesvolle test gedaan met het uitdelen van peren in Brazilië. We bekijken of we dat kunnen herhalen dit najaar. We sturen bijvoorbeeld peren naar de belangrijkste B2B-klanten om onze producten in de aandacht te houden, nu een vakbeurs in Sao Paolo is afgelast. Ook in Duitsland en China zijn we volop in gesprek om zowel bij de B2B-klanten als consumenten aandacht te houden voor onze Conference-peer”, verduidelijkt Nele Van Avermaet.

 

TOP