REO Veiling heeft VN-duurzaamheidscertificaat

De consument koopt verse groenten en fruit omdat ze lekker en gezond zijn. Maar diezelfde consument laat ook steeds meer de herkomst van de producten en hun duurzaam productieproces meewegen bij de keuze van zijn voedingsmiddelen. De hedendaagse consument is zich immers hoe langer hoe meer bewust van de wereld om hem heen en de verantwoordelijkheid die we er samen voor dragen. Vanuit die bezorgdheid grijpt de consument vandaag graag terug naar groenten en fruit die geteeld zijn met respect voor een economisch verantwoord productieproces, het menselijk welzijn en milieuzorg. Het zijn de drie basispijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Deze marktvraag krijgt al tien jaar (!) een duurzaam antwoord van de REO Veiling. Als één van de eersten ondertekende de REO Veiling op 31 maart 2010 het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en behaalde 7 keer op rij het Jaarcertificaat van het Charter. Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen werd in 2018 naar een hoger niveau getild, van provinciaal naar Vlaams, door plaats te maken voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).
Het VCDO met 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is niet alleen uitgebreider dan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen (10 doelstellingen), maar ook complexer dan zijn voorganger aangezien het VCDO steunt op de duurzame basiswaarden en aspiraties die wereldwijd door de Verenigde Naties (VN) worden toegepast. Daardoor geeft het VCDO ook meer internationale uitstraling aan zijn laureaten.

Ondernemingen zoals de REO Veiling die zich de voorbije 3 jaar met succes engageerden voor het VCDO kregen nu mondiale erkenning van UNITAR met de uitreiking van het SDG Pioneer-certificaat. In dit nieuwe concept werken de deelnemers verder actiepunten uit die inspelen op elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties met het oog op een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Na een positieve evaluatie kregen in totaal 88 ondernemingen in ons land, waaronder de REO Veiling, het UNITAR SDG Pioneer-certificaat via het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). In heel België krijgen dit jaar overigens maar 100 bedrijven het SDG Pioneer-certificaat.


De REO Veiling is uiteraard fier en opgetogen met het behaalde SDG Pioneer-certificaat. Het waardevol certificaat bevestigt dat de REO Veiling jaar na jaar haar duurzaam ondernemingsmodel sterker verankerde in haar bedrijfsprocessen, alhoewel de lat steeds hoger werd gelegd. Deze interne verbeteringen maakten de REO Veiling niet alleen duurzamer maar ook efficiënter, klantvriendelijker en veiliger. We danken iedereen die daaraan meewerkt.

 

foto 1
TOP