Woord van de voorzitter

Beste lezer

Tijdens de voorbije weken kwamen nieuwe Covid-maatregelen in een stroomversnelling op ons af. De snelle stijging van het aantal besmettingen, ook in onze landelijke regio, noopt tot extra voorzichtigheid en maatregelen om alle sociale contacten maximaal te beperken. Met de winter voor de deur, nog extra onderstreept door de omschakeling naar het winteruur, zorgt dit voor een tegennatuurlijke ingesteldheid. Traditioneel is deze periode immers de periode van huiselijke gezelligheid en geborgenheid. Het is ook de periode om samen te feesten, denken we maar aan de jaarlijkse tuindersfeesten, maar evenzeer aan het oude landbouwgebruik om Sint-Elooi te vieren.

Hoewel we van bij de aanvang van de Covid-problemen maatregelen uitgerold hebben om de veiligheid van onze producenten, kopers en medewerkers maximaal te kunnen waarborgen, stellen ook wij vast dat er op het einde van de zomer een Covid-moeheid optrad. Vandaar onze oproep de voorbije weken om extra waakzaam te zijn op de werkvloer. De allerbelangrijkste regels om Covid-besmettingen te voorkomen op de werkvloer van de REO Veiling blijven:

  1. Afstand houden, dit betekent minstens 1,5 m houden;
  2. Herhaalde handhygiëne;
  3. Niezen of hoesten in de elleboog;
  4. Onmiddellijk de loodsen verlaten na het lossen of laden;
  5. Bij opgelegde quarantaine of bij Covid-besmetting niet naar de veiling komen;
  6. Dragen van een mondmasker op de keurtafel en waar de afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden.

Gezien de ernst van de huidige situatie en om de werking van onze coöperatie ook tijdens de komende maanden blijvend te kunnen vrijwaren, roep ik iedereen op om de uitgewerkte maatregelen nauwgezet toe te passen. Daarnaast durf ik oproepen dat we met zijn allen de sociale druk voldoende hoog houden om iedereen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

De voorbije maanden toonden een beperkt herstel voor de groenten en fruit die specifiek hun afzet vinden in de horeca en cateringsector. Ook nu stellen we vast dat het sluiten van de horecasector onmiddellijk drastische gevolgen heeft op de prijsvorming van groenten en fruit die vooral in deze sector hun afzet vinden. Samen met de horecasector durven we aan de overheid de nodige aandacht vragen voor tuinbouwbedrijven die getroffen worden door deze tweede besmettingsgolf en de gefaseerde lockdown.

Ik durf hopen dat met de nodige voorzichtigheid jullie allen mogen gespaard blijven van de pandemie die nu door Europa raast. Ik ben er ook van overtuigd dat de familiale geborgenheid ons allen kan helpen om door deze winter te komen.

 

Rita Demaré - VoorzitterRita Demaré
Voorzitter 

TOP