Omslag van starre kist naar klapkist komt REO-producenten ten goede

In nauwe samenwerking met logistiek dienstverlener Euro Pool System (EPS) werden de blauwe starre kisten 25 jaar geleden op de REO Veiling geïntroduceerd in functie van een standaardisering van herbruikbare verpakking. De blauwe kisten waren vanaf het begin een schot in de roos en algauw circuleerden er miljoenen exemplaren doorheen heel Europa. Omdat ze naar steeds verdere bestemmingen reisden, werd in 1997 een belangrijke verpakkingsinnovatie op de markt gebracht: de blauwe klapversie van de starre kist. Ingeklapt neemt ze 86% minder volume in dan de starre kist. Daar waar 36 starre kisten passen op een Europallet, kunnen 304 ingeklapte plooikisten worden gestapeld op dezelfde Europallet! Dankzij deze volumereductie zullen de REO-producenten straks veel minder naar onze verpakkingsafdeling moeten rijden om leeggoed af te halen. Er mag aangenomen worden dat het aantal ritten voor de ophaling van leeggoed gemiddeld van drie naar één rit wordt gereduceerd als de lading starre kisten wordt vervangen door klapkisten. Dit levert de REO-producenten niet alleen serieus wat tijdwinst op, maar zorgt er ook voor dat jullie op jullie bedrijf minder stapelruimte nodig hebben om het opgehaalde leeggoed te stockeren. De REO-producenten zullen zowel volle als halfvolle Europalletten met ingeklapte plooikisten kunnen opladen in onze verpakkingsafdeling. Een halfvolle pallet biedt in bepaalde gevallen voordelen in transport, maar ook in de handeling van het opgehaalde leeggoed op het eigen bedrijf, bijvoorbeeld bij het manueel ontstapelen van de pallet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het markt klaar maken van hun producten dienen de telers uiteraard de klapkisten telkens open te vouwen. Kost dit veel extra werk en tijd? Om hierover uitsluitsel te krijgen werden testen uitgevoerd bij producenten van BelOrta en onze veiling. Vijf REO-producenten namen deel aan het vergelijkend onderzoek: één serreslateler met oogstband, één serreslateler zonder oogstband, één preiteler, één bloemkoolteler en één teler van groene selder. Tijdens de casestudies werd het verloop geobserveerd en geanalyseerd vanaf het ophalen van lege kisten in de verpakkingsafdeling tot en met het stapelen en vervoeren van gevulde kisten. De eindconclusie was dat telers zich meestal louter focussen op het aspect van het openklappen van de plooikisten, maar dat ondanks de bijkomende handeling (en tijd) van het open vouwen van de klapkisten in alle gevallen finaal een tijdswinst voor de teler wordt geboekt wanneer alle facetten van het volledige proces in overweging worden genomen.

Zo wordt de tijd die gespendeerd wordt aan het openen van de klapkisten ruimschoots gecompenseerd doordat men minder weg en weer dient te lopen met leeggoed, of men 3 à 4 klapkisten tegelijk kan vastnemen om daarna open te plooien. Bij de oogst van serresla bijvoorbeeld wordt de aanvoercapaciteit van lege kisten naar de ‘vulpunten’ verviervoudigd als men klapkisten gebruikt. Tegenover vier aanvoeren van starre kisten staat één aanvoer van klapkisten, en dit levert uiteraard een aanzienlijke tijdswinst op. Het gebruik van klapkisten bij de oogst van bloemkool maakt het dan weer mogelijk om een groot aantal lege kisten vlakbij het ‘vulpunt’ op de oogstwagen te stapelen. Dit zorgt voor meer bewegingsruimte, meer efficiënt werkcomfort én minder verplaatsingen op de oogstwagen, wat zich eveneens vertaalt in tijdswinst. Dit alles komt overigens bovenop het feit dat de REO-producent reeds heel wat tijd heeft gewonnen doordat hij mindere keren leeggoed diende op te halen in onze verpakkingsafdeling.

 

 

 

 

 

Tijdens het vergelijkend onderzoek werden nauwelijks tijdsverschillen opgemeten bij het vullen van starre kisten en klapkisten. Bij het stapelen van de gevulde kisten vroeg het stapelen van klapkisten “een beetje meer tijd omdat ze minder makkelijk op hun plaats vallen” in vergelijking met starre kisten. De deelnemende telers van het onderzoek merkten ook op dat het extra opletten is bij het stabiel stapelen van de bovenste klapkisten. Maar iedereen erkende “dat klapkisten bijkomende voordelen bieden die mits kleine aanpassingen in de eigen werkwijze, bedrijfsprocessen en technieken makkelijk kunnen gerealiseerd worden”. Vanuit onze veiling wordt gekeken om kleine investeringen in automatisering te kunnen inbrengen in de producentgerichte acties binnen de GMO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omschakeling naar groene klapkisten die op termijn de blauwe starre kisten en de blauwe klapkisten volledig vervangen, past ten slotte helemaal in de duurzame bedrijfsvoering van de REO Veiling. Als coöperatieve telersvereniging plaatst de REO Veiling voortdurend de zorg voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieu centraal in haar duurzame ontwikkelingen. Via het doorgedreven gebruik van klapkisten wordt dit engagement andermaal in de praktijk uitgevoerd. Want de omslag van starre kisten naar klapkisten komt niet alleen de REO-producenten ten goede, maar bijvoorbeeld ook de milieuzorg door een verminderd transport van lege verpakkingen. Eén vrachtwagen geladen met ingeklapte plooikisten vervangt 5,4 vrachtwagens vol starre kisten, waardoor jaarlijks naar schatting 1.080 ton CO2-uitstoot wordt vermeden en de impact op het wegverkeer wordt beperkt.

TOP