REO-veiligheidsvoorschriften in een notendop

De REO Veiling dankt iedereen die gisteren, vandaag en morgen de bestaande voorschriften voor een veilige bedrijfswerking op de REO Veiling correct respecteert. Alleen met de volle medewerking van jullie, producenten, kopers, medewerkers en stakeholders, kan de REO Veiling een (werk)omgeving met een minimum aan gevaar bewerkstelligen. Omdat het al even geleden is dat we jullie attent maakten op de bestaande verkeers- en veiligheidsafspraken, zetten we ze hieronder graag nog een keer op een rij:

Veiligheidsvoorschriften buiten de loodsen

Snelheidsbeperking

Hou je aan de snelheidsbeperking van 30km/u op het terrein van de REO Veiling.

Rotonde (Abraham Hansstraat)

We vragen uitdrukkelijk aan alle weggebruikers op ons veilingterrein om de rotonde ter hoogte van de nieuwe toegangsweg in de Abraham Hansstraat correct te gebruiken.

Laadklep opbergen

Een horizontaal liggende laadklep is voor meerdere redenen een groot gevaar voor het achteropkomend verkeer. Op het terrein van de REO Veiling is het daarom ten strengste verboden om met een openstaande laadklep rond te rijden.

 


Veiligheidsvoorschriften in de loodsen

Alleen aanvoer in neerzetloods

De neerzetloods is enkel en alleen toegankelijk voor personen die product aanvoeren met een voertuig. Het is dan ook ten strengste verboden om door de neerzetloods te rijden of in de neerzetloods te parkeren als er geen product wordt aangevoerd.
Ingang neerzetloods voor voertuigen

Gebruik uitsluitend de aanvoerpoorten aan de keurtafels om binnen te rijden in de neerzetloods. Bovendien is het altijd verboden om de ruimten in de neerzetloods te betreden waar blokproducten worden gestockeerd en herstapeld.

Eénrichtingsverkeer

In de loodsen is éénrichtingsverkeer van toepassing. De rijstroken, rijrichting en parkeerstroken zijn aangeduid met wegmarkeringen. Het is verboden de rijstroken te verlaten om stilstaand verkeer te omzeilen.

Snelheidsbeperking

Hou je aan de snelheidsbeperking in de neerzet- en kistenloods van 20km/u en pas je rijsnelheid aan in functie van de bedrijvigheid en de zichtbaarheid in de loodsen.
Voorziene parkeerstroken

Bij het lossen van product moet je altijd parkeren op de voorziene parkeerstroken met een tussenafstand van minstens drie meters. De voorziene parkeerruimten zijn in het donkerblauw aangeduid op het bijgevoegd grondplan van de neerzetloods (zie hieronder). Opgelet: de parkeerstroken langs de buitenkant van de rijweg (kant laadkades) moeten in de voormiddag vrij gehouden worden voor het interne transport, en dit gedurende de ganse voormiddag

Klik hier om het grondplan te raadplegen.

 

 
 

Samengestelde restpalletten

In de neerzetloods dienen samengestelde restpalletten gelost te worden langs de buitenkant van de gekoelde zones. Bovendien moeten ze worden gestapeld op de reeds aanwezige palletten. De beschikbare ruimten zijn aangeduid met een donkerblauwe kleur op het bijgevoegd grondplan van de neerzetloods (zie hieronder).

Klik hier om het grondplan te raadplegen.

TOP