Water sparen en bufferen samen met de
provincie West-Vlaanderen

De voorbije zomers waren droog tot zeer droog. Vandaar dat ook de provincie West-Vlaanderen haar inspanningen opvoert in allerlei projecten rond waterberging, infiltratie en duurzaam watergebruik. Zo slaat de provincie de handen in elkaar met land- en tuinbouwers, maar ook andere ondernemers, om op hun eigen gronden samen kleinschalige multifunctionele, landschappelijk geïntegreerde, gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen.
Bij een voldoende hoge waterstand stroomt het water via een buis je voorraadput in. Stijgt het waterniveau nog verder, dan wordt ook het buffervolume aangesproken. Je bouwt dus een eigen watervoorraad op tijdens voldoende hoge waterstand en bij hevig onweer om finaal over meer water te beschikken voor droge periodes.
 
Op de webpagina www.west-vlaanderen.be/provinciaal-reglement-waterputten vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen voor de aanleg van een waterbufferbekken op je eigen percelen. Heb je toch nog vragen over deze publiek-private samenwerking? Neem dan contact op met droogtecoördinator Jasper Dugardeyn van de provincie West-Vlaanderen via jasper.dugardeyn@west-vlaanderen.be of telefonisch 050/40.70.32. Land- en tuinbouwers kunnen voor de uitwerking van hun project ook beroep doen op ondersteuning vanuit Inagro. Neem daarvoor contact op met Dries Mergaert, watermakelaar voor land- en tuinbouw bij Inagro, via dries.mergaert@inagro.be of 051 14 03 62.

Bron: Inagro

TOP